SPIN-projektet Samhällsprogrammets Internationella fältstudier

Du som är intresserad av globala frågor har möjlighet att göra dina fältstudier till gymnasiearbetet utomlands. 

Elever inom Samhällsprogrammet har sedan 2005 gjort fältstudier för sina gymnasiearbeten inom olika områden. Grupperna har med hjälp av tolk (från tamil till engelska) gjort intervjuer i byn Katchur, Indien, och dess omgivningar. Dessutom gör grupperna studiebesök i till exempel sjukhus, skolor, tempel och universitet. Arbetet har fram till år 2012/2013 ingått i det globala valet där man förbereder fältstudierna genom att läsa U-landskunskap, Geografi B och Internationella relationer.

Sedan 2013 gör den samhällsvetenskapliga inriktningen på Samhällsvetenskapsprogrammet fältstudier både i Indien och Peru för sina gymnasiearbeten.

Peru

SPIN-projektet (Sverige-Peru-Indien-Nyköping)

Projekter syftar till att stärka banden mellan länderna och bidra till mer förståelse och kunskap kring ämnet hållbar utveckling. Genom att på plats uppleva ett annat lands språk, seder och kultur får eleverna möjlighet att tillägna sig kunskaper och erfarenheter som är mycket svårt att tillgodogöra sig hemma i Sverige.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: