Skolan i världen

Nyköpings gymnasium är en certifierad FN-skola och våra internationella samarbeten utgår ifrån FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Internationalisering och hållbar utveckling är centrala teman i flera av våra program och kurser.