Skolan i världen

Nyköpings gymnasiums internationella samarbeten utgår ifrån FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Internationalisering och hållbar utveckling är centrala teman i flera av våra program och kurser.