Hoppa till innehåll

Nya möjligheter till internationella utbyten på Nyköpings gymnasium

31 mars 2021
Barn och utbildning

Nyköpings gymnasium har beviljats medel för utbyten inom Europa genom Erasmus+, EU:s program för studentmobilitet. Nya regler inom programmet gör det möjligt för skolor att söka finansiering för sju år framåt i tiden och därmed kunna jobba långsiktigt med internationaliseringsfrågor

-  Det här känns verkligen jätte-kul! Vi har jobbat målmedvetet med representanter från alla våra program och kopplat internationaliseringsarbetet till skolans övergripande mål och utmaningar. Nu har vi möjlighet att erbjuda kvalitativa internationella utbyten på lång sikt till våra elever och medarbetare, berättar Mathias Demetriades, internationell samordnare på Nyköpings gymnasium.

Nyköpings gymnasiums internationaliseringsgrupp arbetade fram en nästan perfekt ansökan, så kallad ackrediteringsansökan, som fick 91 poäng av 100 möjliga (70 poäng för godkänd ansökan) till Universitets- och högskolerådet. Ackrediterade organisationer kan sen ansöka om årlig finansiering under sju år framåt för planerade aktiviteter inom Erasmus+ för både elever och lärare. Nyköpings gymnasium är den enda gymnasieskolan i Nyköping som har beviljats ackrediteringen 2021.

-  Nästa steg är att vi lämnar in en budget nu i april, där vi beskriver närmare vilka projekt vi vill genomföra år 1. Det kommer att handla om jobbskuggning för medarbetare, gymnasiearbeten för elever och förberedelser inför partnerskap med andra europeiska skolor, berättar Jessica Rundquist, förstelärare inom internationalisering och skolambassadör för EU.

De nya utbyten som gymnasiet nu kan erbjuda riktar sig till elever och medarbetare på skolans studieförberedande program. Det första året kommer ungefär 65 elever och 20 medarbetare deltaga, därefter ska antalet öka allteftersom. Aktuella länder för utbyten är Frankrike, Tyskland, Ungern, Serbien, Irland, Malta och Spanien. Samtidigt finns de tidigare möjligheterna till utbyten för elever och medarbetare på yrkesförberedande program kvar, inom ramarna för Erasmus+ gamla regelverk.

Nyköpings gymnasiums internationaliseringsarbete kommer att användas som en modell för framtida arbete inom grundskolan och förskolan.

Läs mer om Nyköpings gymnasiums internationella samarbeten

Läs mer om Erasmus+ hos Universitets- och högskolerådet