Meny

Ny handlingsplan vid fall av covid-19 på gymnasiet

Nyköpings gymnasium har en uppdaterad handlingsplan som gäller vid konstaterade fall av covid-19 hos elever och lärare. Planen förtydligar de förhållningsregler och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten i Region Sörmland.

Om smitta konstateras på skolan

  • Om sjukvården har bekräftat att någon på skolan har covid-19 så ska skolan informera endast de personer som varit nära den smittade personen och som kan ha utsatts för en smittrisk.
  • Enligt smittskyddsläkaren finns smittorisk när någon varit inom två meter i mer än 15 minuter från 24 timmar innan insjuknade.

  • Information ska ske skriftligt och uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

  • Om skolan får nya fall dagen/dagarna efter det första ska ett nytt informationsbrev om detta skickas ut eftersom 14-dagarsperioden flyttas fram för varje nytt fall.

  • Personer som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna.

  • Friska personer ska inte boka tid för provtagning, men vid symtom ska de stanna hemma och boka tid för provtagning.

Handlingsplanen i sin helhet skickas direkt till alla medarbetare och elever på skolan.