Hoppa till innehåll

Studiebidrag och studiemedel

Du som går i gymnasiet får studiebidrag från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20 år. 

Studiebidrag beviljas utan ansökan från och med kvartalet efter det du fyllt 16 år. Studiebidrag utbetalas under 10 månader per år från CSN, ej i juli och augusti. 

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel hos CSN.

Vad krävs för att behålla studiebidraget?

För att behålla ditt studiebidrag krävs heltidsstudier på gymnasiet.

Om du har för hög frånvaro skickas en varning hem till vårdnadshavare eller till dig som är myndig både vid ogiltig frånvaro mer än fyra (4) timmar och om du har för hög giltig frånvaro utan giltig orsak.

Vid för hög ogiltig frånvaro behöver du förbättra din närvaro i skolan nästkommande månad för att inte få indraget studiebidrag.

Vid för hög giltig frånvaro behöver ha ett läkarintyg eller annat intyg som styrker hög frånvaro, för att kunna behålla ditt studiebidrag. Du lämnar det till din mentor som tar kontakt med Elevhälsan. 

CSN meddelas om din närvaro inte förbättras och drar in ditt studiebidrag. Indraget studiebidrag kan komma att påverka hushållets bostadsbidrag, flerbarnstillägg, underhållsstöd och barnpension.

Extra bidrag

Extra tillägg är ett bidrag som kan beviljas. Tillägget prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. För att kunna få extra tillägg måste du fylla i en ansökan. Vänd dig till kurator när det gäller frågor om studiehjälp, inackorderingstillägg samt ansökningsblanketter.

För mer information gå in på www.csn.se