Sjukanmälan

Du gör din sjukanmälan i Schoolsoft. Tänk på att vårdnadshavare eller annan vuxen sjukanmäler dig som är under 18 år. Om du är över 18 år har du möjlighet att sjukanmäla dig själv.

När du är sjuk anmäler du dig före kl. 08.30 varje dag under sjukperioden.

Om du är sjuk mer än tre dagar ska du dessutom kontakta din mentor.

Sjukanmälan görs i Schoolsoft av vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen om du är under 18 år eller av dig som är över 18 år.

Till Schoolsoft

Om du äter specialkost behöver du även avboka din mat till köket på tel: 073-412 13 52

Frånvaro registreras

All din frånvaro registreras oavsett orsak. Uppgift om frånvaron noteras och skickas till CSN löpande.

Vid ogiltig frånvaro över fyra timmar alternativt för hög giltig frånvaro utan läkarintyg kan CSN dra in studiehjälpen. Indraget studiebidrag kan komma att påverka hushållets bostadsbidrag, flerbarnstillägg, underhållsstöd och barnpension.

Intyg krävs efter sju dagar

Vid mer än 7 dagars sjukdom behöver du visa läkarintyg för din mentor eller annat intyg som styrker att du har giltig frånvaro. Där ska också framgå för vilken period det gäller.

Om du inte lämnar in något intyg kommer din frånvaro registreras som ogiltig och kan komma att påverka ditt studiebidrag.

Öppna sidomeny