Sjukanmälan

Här gör du din sjukanmälan. Tänk på att vårdnadshavare eller annan vuxen sjukanmäler dig som är under 18 år. Om du är över 18 år har du möjlighet att sjukanmäla dig själv.

När du är sjuk anmäler du dig före kl. 08.30 varje dag under sjukperioden.

Om du är sjuk mer än tre dagar ska du dessutom kontakta din mentor.

Sjukanmälan görs i första hand via inloggning i Dexter av vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen om du är under 18 år eller av dig som är över 18 år.

Sjukanmälan

Var god notera att din eventuella frånvaro registreras oavsett orsak. Uppgift om frånvaron noteras och skickas till CSN löpande.

Intyg krävs efter sju dagar

Vid mer än sju dagars sjukdom behöver du uppvisa läkarintyg för din mentor eller annat intyg som styrker att du har giltig frånvaro. Där ska också framgå för vilken period det gäller.

Om du inte lämnar in något intyg kommer din frånvaro registreras som ogiltig och kan komma att påverka ditt studiebidrag.

Frånvaro registreras

All din frånvaro registreras oavsett orsak. Uppgift om frånvaron noteras och skickas till CSN löpande.

Vid ogiltig frånvaro över fyra timmar alternativt för hög giltig frånvaro utan läkarintyg kan CSN dra in studiehjälpen. Indraget studiebidrag kan komma att påverka hushållets bostadsbidrag, flerbarnstillägg, underhållsstöd och barnpension.

Sjukanmälan

Telefon

0155 - 24 82 07

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: