Meny

Kontaktuppgifter Elevhälsan

Enligt Skolverket ska det för elever i skolan finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. 

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss på elevhälsan om du har bekymmer kroppsligt eller själsligt eller har funderingar i allmänhet kring olika livsfrågor.

På Gripenområdet arbetar vi:

 Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet

Maria Bergkvist (BF)
Skolsköterska

 

073 - 426 88 05
maria.bergkvist@nykoping.se

Cecilia Rylander (BA)

 

0155 - 24 83 93
cecilia.rylander@nykoping.se

Anne Littmarck
Kurator

 

073 - 773 73 39
anne.littmarck@nykoping.se

Mari Strid
Specialpedagog 

 

073 - 412 13 38
mari.strid@nykoping.se

Felicia Zätterström
Studie- och yrkesvägledare 

 

073 - 662 21 94
felicia.zatterstrom@nykoping.se

 Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet 

Maria Bergkvist
Skolsköterska

 

073 - 426 88 05
maria.bergkvist@nykoping.se

Senait Sokoli
Kurator - Föräldrarledig

 

073 - 412 13 50
senait.sokoli@nykoping.se

Carina Weiborn Denninger
Kurtor

 

073 - 426 87 25
carina.weiborn.denninger@nykoping.se

Marianne Törnström-Portefaix
Specialpedagog

 

073 - 412 16 89
marianne.tornstromportefaix@nykoping.se 

Åsa Söderlund
Studie- och yrkesvägledare 

 

0155 - 24 83 79
asa.soderlund@nykoping.se

 Estetiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet 

Ninni Ågerfalk
Skolsköterska 

 

0155 - 45 77 20
ninni.agerfalk@nykoping.se

Sara Norling
Kurator

 

073 - 412 13 48
sara.norling@nykoping.se

Emmy Edwall
Specialpedagog

 

073 - 426 87 08
emmy.edwall@nykoping.se

Lena Bergman
Studie- och yrkesvägledare

 

0155 - 45 76 98
lena.bergman@nykoping.se

 Gymnasiesärskolan

Ninni Ågerfalk
Skolsköterska 

 

0155 - 45 77 20
ninni.agerfalk@nykoping.se

Maria Karlsson
Kurator 

 

073 - 426 87 94
maria.karlsson.2@nykoping.se

Sandra Atef
Studie- och yrkesvägledare

 

073 - 149 30 33
sandra.atef@nykoping.se

Mahmoud Saeed
Specialpedagog

 

073 - 149 30 34
mahmoud.saeed@nykoping.se

Introduktionsprogrammen 

Cecilia Rylander
Skolsköterska

 

0155 - 24 83 93
cecilia.rylander@nykoping.se

Åsa Söderlund
Studie- och yrkesvägledare

 

0155 - 24 83 79
asa.soderlund@nykoping.se

Maria Karlsson
Kurator 

 

073 - 426 87 94
maria.karlsson.2@nykoping.se

Mahmoud Saeed
Specialpedagog

 

073 - 149 30 34
mahmoud.saeed@nykoping.se

Marianne Törnström
Specialpedagog

 

073 - 412 16 89
marianne.tornstrom@nykoping.se

Sandra Atef
Studie- och yrkesvägledare

 

073 - 149 30 33
sandra.atef@nykoping.se


På Nico arbetar vi:

Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet

Susanna Loander-Löf
Skolsköterska

                            

073 - 662 22 96
susanna.loander.lof@nykoping.se

Ulas Sen 
Kurator

 

073 - 412 13 25
ulas.sen@nykoping.se

Karin Hammar
Specialpedagog

 

073 - 412 13 07
karin.hammar@nykoping.se

Ingo Alander
Studie- och yrkesvägledare

                                                                                   

073 - 149 34 21
Ingo.alander@nykoping.se


På Skavsta arbetar vi:

Fordons- och transportprogrammet och Flygteknikprogrammet 

Veronica Eriksson  
Skolsköterska                           

    

073 - 662 22 97
veronica.eriksson.1@nykoping.se

Therese Malkén
Kurator

 

073 - 149 34 39
therese.malken@nykoping.se

Christina Bergenheim
Specialpedagog

 

073-412 13 19
christina.bergenheim@nykoping.se 

Ingo Alander
Studie- och yrkesvägledare

 

073 - 149 34 21
Ingo.alander@nykoping.se

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: