Meny

Elevhälsan

Elevhälsan på skolan utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa elever med hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Uppdatering 18 mars

Elevhälsans personal jobbar som vanligt och är tillgängliga via mail, telefon eller SMS på ordinarie arbetstider. Om ni inte får svar av den ni kontaktat provar ni med någon av de andra som tillhör ert elevhälsoteam.

Det finns flera aktörer som kan hjälpa till vid olika behov som du som elev vill ha hjälp med. Detta är några exempel. Gå in på hemsidorna för mer information.

Nyköpings ungdomsmottagning

 

www.umo.se

Unga relationer

www.ungarelationer.se

Koll på soc

www.kollpasoc.se

Under kevlaret

www.underkevlaret.se

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kärleken är fri

www.karlekenarfri.se

Jag vill veta

www.jagvillveta.se

Barnens rätt i samhället

www.bris.se

 

Extra stöd i skolarbetet

Vår målsättning är att alla elever ska kunna följa den ordinarie undervisningen med rätt stöd. Du kan ha rätt till extra stöd om du eller dina lärare befarar att du inte når målen eller att du känner att du är i behov av extrahjälp i skolan.

Om du behöver stöd för att klara dina studier hos oss kontaka din skolledare. Skolan tillsammans med elev och vårdnadshavare utarbetar ett åtgärdsprogram. 

Vad får jag för stöd?

Stödet ges i första hand i den vanliga undervisningssituationen men kan också ges i en särskild undervisningsgrupp.

Extra hjälp kan exempelvis vara stöd av en speciallärare och/eller specialpedagog, tillgång till bärbar dator med särskilda stödprogram eller extra tid vid provskrivningar och liknande.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med elevhälsa i den kommunala skolan.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: