Meny

Öppna fritidsverksamheter

I Nyköpings kommun drivs öppna fritidsverksamheter för ungdomar av både kommunen, föreningar och andra aktörer. De samordnas inom verksamheten Ung Arena, en del av Nyköpings Arenor.

Sedan 2020 bedriver kommunen genom Ung Arena en öppen fritidsverksamhet för unga på olika platser i kommunen, bland annat i Oppeby och från mitten av augusti även centralt i Nyköping då en ny mötesplats öppnar för unga. I uppdraget från Kultur- och fritidsnämnden ingår även att driva en mobil uppsökande verksamhet på olika platser, både inom centralorten och i närorterna. Den mobila fritidsverksamheten inriktas på rörliga aktiviteter utomhus.

Detaljerad information om Ung Arenas öppna fritidsverksamhet, lokaler, tider och länk till aktuella aktiviteter hittar du på nykoping.se.

Ung Arena har även uppdraget att samverka och koordinera sina öppna fritidsverksamheter med föreningslivet och andra aktörer som driver ungdomsverksamheter. Arbetet sker bland annat genom regelbundna möten. Ett flertal föreningsdrivna fritidsgårdar finns på olika platser i kommunen som har nära samverkan med Ung Arena. Du hittar information om dem på nykopingsguiden.se.

Kontakta oss

Nyköpings Arenor, Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Föreningskonsulent med samordningsansvar för Fritidsgårdar

Sofia Jansson
0155-45 74 33
sofia.jansson@nykoping.se

Kultur- och Fritidschef Tf Verksamhetsansvarig Nyköpings Arenor

Lars Persson
Tfn 0155-24 89 01
lars.persson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: