Meny

Integrationspriset – nominera!

Nyköpings kommun delar varje år ut ett pris till någon verksamhet som bidrar till integration och ett mångkulturellt samhälle i Nyköping.

Nyköpingsborna får vara med och nominera till priserna under året. Årets nomineringsperiod är avslutad.

Det är totalt tre pris som delas ut till de som visat ett gott exempel på arbete för mångfald och integration:

  • Integrationspris till en skola eller klass eller annan pedagogisk verksamhet
  • Integrationspris till ett företag, förening, arbetsplats, organisation eller nätverk eller person
  • Hederspris

Integrationsprisen är på 10 000 kronor vardera och hederspriset innebär ett diplom och äran.

Priserna delas ut på nationaldagen på Vallarna av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN).

Nomineringstiden är slut för året. 

När vi behandlar personuppgifter (som namn) har vi skyldighet att följa dataskyddsförordningen (GDPR)

Tidigare vinnare

Pristagare 2019

Förskolebussen

Nominering: Att Förskolebussen bidrar till en förbättrad integration genom att barn deltar i aktiviteter som minskar fördomar och ökar förståelsen mellan individer med olika bakgrund.

Toleransprojektet

Nominering: Att Toleransprojektet bidrar till en förbättrad integration genom att ungdomar deltar i aktiviteter som minskar fördomar och ökar förståelsen mellan individer med olika bakgrund.

Onyx

Nominering: Att Onyx genom projektet ”En tröja till alla” i idrottssvaga bostadsområden i Nyköping brutit ny mark för innebandysporten, inte minst gällande deltagande av personer med annat modersmål än svenska.

Pristagare 2018

Nyköpings Frisksportklubb

”Nyköpings frisksportklubb har i sin volleybollverksamhet visat ett starkt engagemang för nyanlända ungdomar. Med mångsidig, ambitiös och välorganiserad verksamhet har föreningen på ett föredömligt sätt introducerat ungdomarna till en sport på frammarsch och till svenskt föreningsliv. Genom möten med aktiva i olika ålder inom sporten och föreningen skapas en väg in i det svenska samhället för deltagarna i verksamheten.”

Pristagare 2017

Fokusskolan

Fokusskolan har en allsidig elevsammansättning vilket gör att människor med olika bakgrund möts. Skolan ser att detta är en tillgång i det pedagogiska arbetet och att det bidrar till goda resultat. Skolan strävar efter att vara välkomnande och individbejakande. Alla får känna att de får vara med. Skolan arbetar varje dag aktivt med värdegrundsfrågor där allas lika värde och hur vi människor bör vara mot varandra lyfts.

Fritidsbanken Nyköping

Fritidsbankens koncept att samla in, förvara och avgiftsfritt låna ut sport- och fritidsartiklar, ungefär som ett bibliotek är strålande. Genom fritidsbanken har barn, unga och vuxna getts möjlighet att prova på sport- och fritidsverksamhet som annars inte varit möjligt. Verksamheten stärker samanhållningen i Nyköping och bidrar till integration på bästa sätt genom sin enkelhet.

Hedersdiplom – Lasätter Gård

Lasätter Gård visar på stort engagemang för att integrera nyanlända i Sverige. De prövar nya vägar genom att bland annat anordna julmarknad med tema Möte och Mångfald. Där förenar de olika kulturer genom att bjuda sina besökare på svensk julkänsla blandad med mat och smaker från andra länder. Detta visar även på ett kreativt sätt att utveckla en mötesplats mellan landsbygd och stad.

Pristagare 2016

Nyköpings högstadium

En skola som speglar det mångkulturella samhället. En skola som ger elever möjligheter och förutsättningar att integreras med varandra oavsett bakgrund eller bostadsområde i Nyköping. Skolan bidrar på detta sätt till att öka kunskapen och förståelsen för det mångkulturella samhället, vilket gynnar ungdomarnas framtida förhållningssätt.

Nyköping För Alla

Nyköping För Alla är ett välbehövligt initiativtagande för integrationen. Nätverket som inkluderar ett antal olika aktörer, tar ett stort samhällsansvar för den sociala sammanhållningen i Nyköping. Nyköping För Alla bedriver nattfotboll på fredagskvällar, vilket är en uppskattad och välbesökt aktivitet av ungdomarna. Utöver nattfotbollen erbjuder även nätverket att förebilder inom fotbollen hjälper till med läxor och arbetar som rastvakter samt fritidsledare på grundskolorna.

 

Kontakta oss

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Torbjörn Olsson, ordförande
0155-45 73 31 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: