Stipendier och priser

Nyköpings kommun delar varje år ut stipendium och priser inom föreningsliv, kultur, integration och idrott. 

 

 

Årets idrottsprestation

Till någon person eller ett lag som presterat utöver det vanliga. Du kan vara med och nominera och vem som vinner avgörs av röstning av nyköpingsborna. Läs mer om priset.

Eldsjälar

En belöning för förtjänstfulla ideella insatser i föreningslivet. Du kan vara med och nominera. Läs mer om priset.

Kulturstipendium

En belöning för gjorda insatser inom kulturella områden. Delas ut till en person eller grupp varje år. Du kan vara med och nominera. Läs mer om priset.

Uppmuntringsstipendier

Avsedda att stötta till utveckling och vidareutbildning inom kulturella områden. Två stipendium delas ut per år. Du kan vara med och nominera. Läs mer om priset.

Gert Fredriksson stipendiet

Två stipendium delas ut per år. Svenska kanotförbundet och Nyköpings Kanotklubb nominerar kandidater och kommunstyrelsen beslutar om vilka som får stipendiet. Ungdomar, drottsledare, funktionärer, sportjournalister och ideella sammanslutningar som utövar kanotsport alternativt främjar sporten i Nyköpings kommun och i Södermanlands län kan söka stipendiet.

Näsby BK:s fotbollsstipendium

Delas ut till lovande fotbollsspelare. Utses av Kultur- och fritidsnämnden. 

Årets Innovationspris i besöksnäringen

Delas ut till ett företag, förening eller person som utfört en prestation i Nyköpings kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra. Läs mer om Innovationspriset.

 

 

Integrationspris

Varje år delar Nyköpings kommun ut integrationspris. Allmänheten nominerar verksamheter som bidrar till integration och ett mångkulturellt samhälle. Det kan vara en skola, skolklass, förening eller annan organisation som är verksam i Nyköpings kommun. Priset delas ut av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN). Läs mer om integrationspriset.

Idrottsstipendium att söka för föreningar

Har din förening en medlem som gjort en prestation ut över det vanliga? Din förening kan då söka särskilt stipendium. Stipendierna delas ut på Sveriges nationaldag 6 juni vid Nyköpingshus. Läs mer om idrottsstipendium för föreningar.

Stora Historiepriset

Stora Historiepriset är Sveriges största historiepris och ger pristagaren 50 000 kr. Det delas ut av Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun i samverkan med Sörmlands museum. Läs mer om Stora Historiepriset och vinnarna på Sörmlands museums webbplats.

Stiftelser och fonder

Det finns flera stiftelser att söka pengar ur i Nyköpings kommun. Läs mer om samtliga stiftelser och hur du ansöker.

Öppna sidomeny

Nyheter