Meny

Stipendier och priser

Nyköpings kommun delar varje år ut stipendium och priser inom föreningsliv, kultur, integration och idrott. 

Vem som helst kan nominera en eller flera kandidater till årets Eldsjäl, Kulturstipendiet, Uppmuntringsstipendier, Integrationspris och Idrottsprestation.

Kandidaterna ska vara verksamma i Nyköpings kommun. Vanligtvis är nomineringsperioden i början på året och marknadsförs på Nyköpings kommuns webbplats och i lokal media. Prisutdelning sker under våren eller hösten.

Nomineringstiden slutar i januari varje år. Läs mer på webbsidan om nominering här.

 

Stipendium till föreningslivet

Eldsjälar

En belöning för förtjänstfulla ideella insatser i föreningslivet. Två stipendium delas ut per år.

Stipendium till kulturlivet

Kulturstipendium

En belöning för gjorda insatser inom kulturella områden. Delas ut till en person eller grupp varje år.

Uppmuntringsstipendier

Avsedda att stötta till utveckling och vidareutbildning inom kulturella områden. Två stipendium delas ut per år.

Integrationspris

Varje år delar Nyköpings kommun ut integrationspris. Allmänheten nominerar verksamheter som bidrar till integration och ett mångkulturellt samhälle. Det kan vara en skola, skolklass, förening eller annan organisation som är verksam i Nyköpings kommun. Priset delas ut av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN). Läs mer om integrationspriset.

Stipendium till idrottslivet

Årets idrottsprestation

  • Individuell prestation
  • Lagprestation

Gert Fredriksson stipendiet

Två stipendium delas ut per år. Svenska kanotförbundet och Nyköpings Kanotklubb nominerar kandidater och kommunstyrelsen beslutar om vilka som får stipendiet. Ungdomar, drottsledare, funktionärer, sportjournalister och ideella sammanslutningar som utövar kanotsport alternativt främjar sporten i Nyköpings kommun/ Södermanlands län kan söka stipendiet.

Näsby BK:s fotbollsstipendium

Delas ut till lovande fotbollsspelare. Utses av Kultur- och fritidsnämnden. 

Idrottsstipendium att söka för föreningar

Har din förening en medlem som gjort en prestation ut över det vanliga? Din förening kan då söka särskilt stipendium. Stipendierna delas ut på Sveriges nationaldag 6 juni vid Nyköpingshus. Läs mer om idrottsstipendium för föreningar.

Övriga stipendium och priser

Årets Innovationspris i besöksnäringen

Delas ut till ett företag, förening eller person som utfört en prestation i Nyköpings kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra. Läs mer om Innovationspriset.

Stora Historiepriset

Stora Historiepriset är Sveriges största historiepris och ger pristagaren 50 000 kr. Det delas ut av Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun i samverkan med Sörmlands museum. Läs mer om Stora Historiepriset och vinnarna på Sörmlands museums webbplats.

Nyheter