Meny

Båtliv och hamn

Hamnen är Nyköpings ansikte mot Östersjön. Här finns all möjlig typ av service och utbud för så väl båtfolk som turister och lokalbefolkning i alla åldrar.

På östra hamnsidan finns:

 • Trappsteg och sittytor ned till vattnet.
 • Träd och planteringar.
 • Uteserveringar
 • Båtbottentvätt
 • Offentlig toalett, vid minigolfbanan vid Kungshagsvägen.

På västra hamnsidan finns:

 • Trädplanteringar och bänkar utmed kajen.
 • 165 meter gångbrygga i trä med infällda spotlights som lyser upp muren.
 • Platser för tillfällig förtöjning av fritidsbåtar upp till fem ton.
 • Servicehus

Båtbottentvätten

Båtbottentvätten i hamnen

Du som behöver hjälp med tvätt av din båtbotten är välkommen till båtbottentvätten på östra hamnsidan.

Tvätten skrubbar på 20 minuter rent båtens skrov med hjälp av två stora borstar. Det kostar 300 kronor. 

De bokningsbara tiderna är:

 • Tisdagar klockan 13.40–15.20 
 • Fredagar klockan 7.30–10.10 och 13.40-15.20

Tid bokas via Kommunservice på Tekniska divisionen på telefonnummer 0155-24 88 00. OBS: Boka senast klockan 15.30 dagen innan önskad tvätt! 

Läs mer:

Att tänka på inför användning av båtbottentvätten 

Bilder på tvättbara skrovtyper 

Husbilsparkering

På Spelhagsvägen vid småbåtshamnen, på västra hamnsidan, finns en husbilsparkering med plats för upp till 10 husbilar på parkeringen och elstolpar för 8 användare. Att ställa sin husbil på platsen kostar 6 kr/h dygnet runt eller 100 kr/dygn och du får parkera i upp till 2 dygn i följd. Betalning sker endast med mobilbetalning via någon av apparna från EasyPark, Parkster och SMS Park.

Det finns två soptunnor som endast är avsedda för hushållsavfall från boende på husbilsparkeringen.

Tänk på att avståndet mellan husbilarna ska vara minst fyra meter. Läs mer om brandsäker camping.

Tillfälliga husbilsparkeringar

Sommaren 2020 öppnar två tillfälliga platser för husbilar. En på Nicolaiskolans gård och en vid Kungshagsvägen. 

 • Nicolaiskolans gård öppnar i slutet av vecka 27 2020 och har öppet till den 9 augusti. Här finns 4 platser. Platsen har ingen el. Sopor, gråvatten och latrin kan tömmas vid servicebyggnaden på västra kajen i närheten av husbilsparkeringen vid Spelhagsvägen. Att ställa sin husbil på platsen kostar 6 kr/h dygnet runt eller 100 kr/dygn och du får parkera i upp till 2 dygn i följd. Betalning sker endast med mobilbetalning via någon av apparna från EasyPark, Parkster och SMS Park. Platsen sköts av Aimo Park.
 • På Kungshagsvägen mellan Husarvägen och vattenkiosken finns plats för 4 husbilar. Den är öppen från den 26 juni till och med den 31 december 2020. Kostnaden är 225 kr/dygn. Här finns tillgång till servicehhus med dusch och tvättmaskin. Gästhamnen, FR Marinekonomi AB har uppdraget att sköta platsen.

Kajplatser

Hamnpersonalen anvisar kajplatser åt de besökare som tar båten till Nyköping.

Om du vill veta mer om vad som gäller för den som lägger till i Nyköpings gästhamn så finns information på Gästhamn Nyköpings webbsida. 

Lyftkran

Du som behöver hjälp med sjösättning av båten kan få assistans av hamnpersonalen och kranen på Östra Kajen. Även vid lossning och lastning finns det hjälp att få om behov finns.

Tömning av septiktankar och gråvatten

I Nyköpings kommun finns två tömningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar. Om du som båtägare tömmer ditt toalettavfall på stationen bidrar du till att minska belastningen på Östersjön.

Det finns en tömningsstation på fastlandet. Den är placerad på Västra skeppsbron, intill sjömacken.

Den andra tömningsstationen är flytande och finns vid Kittelö i Nyköpings skärgård.

Att tömma båtens septiktank är gratis. Visste du att latriner enligt lag inte får tömmas i vattendrag sedan april 2015? Läs mer om förbudet på transportstyrelsens hemsida.

Läs mer om våra tömningsstationer. 

Sopor och vattenpåfyllning

Påfyllning av färskvatten och tömning av avfall sker vid servicebyggnaden på västra kajen i närheten av husbilsparkeringen vid Spelhagsvägen.

Tömning av gråvatten och vattenpåfyllning är ej möjlig under vinterhalvåret.

kartvy placering av servicebyggnad

Vattensportstadion och gästhamn

Ett 11 kilometer långt vajersystem som ligger på botten. Hundratals bojar som används som banmarkeringar, belysning, startgrindar och domartorn hålls i trim för att tävlingar som till exempel Kanot-SM ska kunna arrangeras i Nyköping. 

Aktiviteter 

Basket- och beachvolleyboll

Du som är spelsugen behöver bara ta med egen boll till basket- eller beachvolleybollplanen utmed Gert Fredrikssons väg på östra sidan av hamnen. Båda är tillgängliga för alla besökare.

Graffitivägg

Graffitiväggen finns på Östra hamnsidan. Nyköpings kommun ansvarar för väggen i nära samarbete med graffitimålare och polisen. 

 • Väggen är öppen för alla. Du som vill måla tar med egen färg.
 • Använd väggen för att måla, skapa och ge uttryck för din åsikt.
 • Kränkningar eller angrepp mot en person eller grupp är inte ok.
 • Graffiti utanför väggen polisanmäls. Syftet med graffitiväggen är att främja graffitin som konstform. Klotter utanför väggen och på stan är inte tillåtet och fortsätter att bekämpas av kommunen och polisen.
 • Använd soptunnorna till ditt skräp.

Ser du något på väggen som inte känns okej eller att något förstörts på platsen, hör av dig till Nyköpings kommun felanmälan 0155-24 88 00 eller www.nykoping.se/felanmalan

Skejtområde

Vid graffitiväggen på Östra hamnsidan finns en större asfalterad yta med skejtelement i betong. 2015 byggdes ett trädäck som har en metallkant på sidan som vetter mot asfalten - vinkeljärn på de raka sträckorna och plattjärn i kurvorna.

Lekplats

En stor  lekplats ligger bredvid de båda bollplanerna på hamnens östra sida. Ett  lekskepp finns där den unge flottisten, eller piraten, kan låta fantasin skena.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2, 
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: