Meny

Provtagning av badplatser

Nyköping har välskötta badplatser med en god vattenkvalitet. Här kan du se resultat av provtagningar från de olika badplatserna.

I Nyköpings kommun finns det 17 strandbad där vattnet provtas under badsäsongen enligt fastställt schema. På badplatskarta Nyköping kan du se var alla badplatser finns.

Det är Nyköping vatten/vattenlab som sköter provtagningen och fortlöpande rapporterar in resultaten. Resultaten finns på  Hav- och vattenmyndighetens webbplats.

I Nyköping finns ett strandbad, Strandstuviken, som enligt EU:s föreskrifter räknas som "större badplats", d v s med minst 75-100 badande en "normal sommardag". Här börjar vattenprovtagningen två veckor innan badsäsongen, d v s i slutet av maj. Sedan tas nya vattenprover var fjortonde dag under hela sommaren. Övriga strandbad provtas var tredje-fjärde vecka.

Badplatser som kommunen inspekterar

Vid följande strandbad gör kommunen regelbundna vattenprovtagningar:

Buskhyttan, Krognäsbadet Råby, Edstorpsbadet
Halla, Harhålet Stavsjö, Stavsjöbadet
Husby-Oppunda, Hopen Stigtomta, Bärstabadet
Jönåker, Rinkebybadet Ålberga, Bålsjöbadet
Lid, Ånstabadet Tunaberg, Västra Kovik
Nyköping, Näsudden Tystberga, Likstammens badplats
Nyköping, Strandstugeviken Vrena, Näsenbadet
Nynäs, Sandvik  
Nävekvarn, Parkbadet  

Algblomning

Vid varmt väder och mer än 15 grader i vattnet kan en massiv tillväxt av planktonalger ske i näringsrikt vatten, så kallad algblomning. Detta kan inträffa även i områden som inte är påverkade av lokala utsläpp.

Eftersom vissa algarter kan producera giftiga ämnen kan algblomning i sig vara tillräcklig för att vattnet ska klassas som otjänligt. Information kring Algsituationen kan du hitta på SMHI. 

Kontakta oss

Nyköping vatten

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: