Meny

Sök bidrag till din förening

Vet du om att det finns olika bidrag att söka från kommunen? Här hittar du information om vilka bidrag som finns, villkor och hur du ansöker om bidrag. Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn- och ungdomar till och med det år de fyller 20.

Coronainformation

Coronasmittan innebär en helt ny och utmanande situation som prövar hela Nyköping. 

nykoping.se/corona kan du hela tiden hitta uppdaterad information om den sammanfattande lägesbilden i kommunen.

Vilka föreningar kan få bidrag?

Föreningen ska

 • vara en ideell förening med stadgar som säger att föreningen arbetar öppet och demokratiskt.
 • ha ett organisationsnummer.
 • vara partipolitiskt obunden och vara öppen för medlemskap för kommunens invånare.
 • ha regelbunden verksamhet och huvuddelen av verksamheten ska bedrivas i kommunen.
 • Ha minst 20 betalande medlemmar och en medlemsavgift på minst 50 kr per år.
 • ansöka om startbidrag inom de första sex månaderna.
 • ha varit verksam i minst sex månader för att kunna få verksamhetsbidrag (gäller ej  tillfälliga bidrag).
 • följa de krav på kvalitetssäkring som Kultur- och fritidsnämnden bestämt.
 • följa Riksidrottsförbundets program "Vaccination mot doping" (gäller idrottsföreningar).

Villkoren för bidrag bestäms av Kultur- och fritidsnämnden och regleras i riktlinjer. Läs mer i Riktlinjer för föreningsbidrag.

Vilka bidrag finns och hur ansöker jag om bidrag?

Räkna med en handläggningstid på minst en månad. Beslut om verksamhetsbidragen tar längre tid eftersom de baseras på nämndens beslut om budget. Beslut om budget för kommande år tas på nämndens möte i december.

Startbidrag

När ni startar en ny förening kan kommunen hjälpa er med de första kostnaderna.

Startbidraget är 1 500 kr och ni måste ansöka om bidraget inom de första sex månaderna efter att föreningen är bildad.

Föreningen måste ha minst 20 betalande medlemmar och uppfylla villkoren ovan.

Ansök om startbidrag

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget innehåller två delar. Dels är det ett bidrag för verksamheten, dels ett lokalbidrag som kan täcka högst 50 % av föreningens lokalkostnader, ett anläggningsbidrag. Det är viktigt att de skriftliga underlagen är riktiga och speglar föreningens verksamhet, eftersom besluten grundas på dom. Om vi vill få något i ansökan förtydligat eller diskuterat träffar kommunen föreningen kring ansökan men vi har inget förhandlingsmöte om summor. 

Bidraget gäller som regel i två år och ni ansöker om bidraget senast 15 september året innan. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om budgeten i december och vår målsättning är att föreningar ska få beslut om verksamhetsbidrag kring nyår. För redovisning av verksamhetsbidragen vill vi att ni varje år uppdaterar era uppgifter och skickar in årsredovisningar. Läs mer om redovisning av verksamhetsbidraget längst ner på denna sida.

Ansök om verksamhetsbidrag

Arrangemangsbidrag

Ni kan ansöka om arrangemangsbidrag under hela året. Ni kan få arrangemangsbidrag för tillfälliga behov vid offentliga arrangemang.

Ansökan ska vara inne senast en månad i förväg om det inte gäller bidrag över 20 000 kr, då gäller senast tre månader före arrangemanget.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av arrangemanget och en ekonomisk kalkyl.

Arrangemangsbidraget är ett förlustbidrag och är en garanti att kommunen täcker hela eller delar av den eventuella förlust som kan uppkomma i samband med t ex en konsert.

Vi betalar ut bidraget när ni redovisat resultatet. Ni ansöker via e-post eller via föreningsregistret. 

Ansök om arrangemangsbidrag via e-post 

Bidrag för tillfälliga behov

Detta är ett bidrag för tillfälliga behov vid oväntade situationer. Ni kan få bidraget för oplanerade utgifter och som föreningen inte klarar att betala själva.

Ni kan ansöka om bidraget under hela året. Ansökan ska innehålla en ekonomisk kalkyl och en beskrivning av vad bidraget ska gå till.

Vi betalar ut bidraget när ni redovisat resultatet. Ni ansöker via e-post eller via föreningsregistret. 

Ansök om bidrag för tillfälliga behov via e-post

Bidrag till sommarlovsaktiviteter 2021 - Sommarlovsbidrag

Sista ansökningsdag för bidrag till sommarlovsaktiviteter 2021 var 28 mars. 

Besked om bidrag har skickats ut.

När vi fattar beslut om bidrag prioriterar vi aktiviteter som är flera dagar i rad och minst några timmar per dag, som ett kollo. Även aktiviteter som riktar sig till allmänheten, alltså inte bara till föreningens egna medlemmar prioriteras.

Villkor för de kommunala riktlinjerna för sommarlovsbidrag:

 • Gäller inga specifika åldrar, riktar sig till barn- och ungdomar upp till 20 år
 • Deltagaravgift kan tas ut, aktiviteten behöver inte vara kostnadsfri
 • Bidrag ges inte till mat- eller fikakostnader

I maj fick vi besked om statliga sommarlovspengar till sommarlovsaktiviteter. Det gör att vi kunnat utöka sommarlovsaktiviteterna rejält. En del av bidraget kommer också att gå till öppen fritidsverksamhet som kommunens verksamhet Ung Arena anordnar själva och i samverkan med föreningar. 

Läs mer och ansök om bidrag till sommarlovsaktiviteter

Ni marknadsför er sommarlovsaktivitet själva på nykopingsguiden.se/sommarlov. Lägg upp er aktivitet på nykopingsguiden.se, via en enkel inloggning. Varje arrangör lägger upp, ändrar och bestämmer över informationen om sin aktivitet. Alla aktiviteterna kommer då att finnas på nykopingsguiden.se/sommarlov. Den adressen marknadsför vi genom sociala medier och affischer.

Ladda ner sommarlovsaffisch

Tänk på att...

...de skriftliga underlagen är grunden för alla beslut. Det gör att det är viktigt att det är rätt statistik på medlemmar, att ni redovisar all verksamhet i verksamhetsberättelsen och att planer på framtida verksamhet finns i verksamhetsplanen.

Subventionerad lokalhyra

Nyköpings Arenors egna lokaler är starkt subventionerade av Kultur- och fritidsnämnden. Du får hyra lokaler till mycket bra pris om din förening är en barn- och ungdomsverksamhet och är bidragsberättigade enligt villkoren ovan. På lokalbokningens hemsida finns information om taxor och prioriteringsregler vid bokning. 

Hur redovisar jag bidragen?

Med varje beslut får ni också information om hur ni redovisar just det bidraget. Vi vill alltid ha en ekonomisk redovisning. För verksamhetsbidragen vill vi att ni varje år uppdaterar era uppgifter i FRI eller fyller i blanketten Föreningsuppgifter.  För att logga in i FRI behöver du ha en inloggning och ett lösenord till din förening. Saknar du lösenord? Kontakta forening@nykoping.se

Uppdatera föreningsuppgifterna

Följande handlingar ska skickas in efter årsmötet:

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Budget
 • Verksamhetsplan

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Administratör

Elin Weigardh
0155-45 74 13
elin.weigardh@nykoping.se 

Föreningskonsulent

Annika Malmström
0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Sofia Jansson
0155-45 74 33
sofia.jansson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: