Meny

Historiska kartor

Underrubrik saknas

Intresserad av historia? Läs om några viktiga årtal och händelser i Nyköpings historia.

Karta över Nyköping före 1665 års brand.

Karta över Nyköping före och efter 1665 års brand.

Karta över Nyköping efter 1665 års brand.

Karta från 1670 över Nyköpings slotts frihetsmil.

Karta över Helgona (Allhelgona) och Svärta socknar år 1677.

Karta över S:t nicolai och Bergshammars socknar 1677.

Karta över 1680-talets landsvägar inom del av södermanlands län.

Karta över Nyköping upprättad år 1888.