Historiska kartor

Se inskannade historiska kartor över Nyköping med omnejd. Kartorna finns att se på Nyköpings stadsbibliotek. Texten till varje karta är ett utdrag ur originalet.

Karta från 1670 över Nyköpings slotts frihetsmil.

Karta över 1680-talets landsvägar inom del av södermanlands län.

Karta över Helgona (Allhelgona) och Svärta socknar år 1677.

Karta över Nyköping före 1655 års brand.

Karta över Nyköping före och efter 1655 års brand.

Karta över Nyköping efter 1665 års brand.

Karta över S:t nicolai och Bergshammars socknar 1677.

Karta över Nyköping upprättad år 1888.