Meny
Stora torget

Gator och torg

Underrubrik saknas

 Vem ansvarar för vägen?

  • Kommunen vinterunderhåller gator och cykelvägar, övergångställen och busshållplatser i de centrala delarna av Nyköping, med undantag för vissa delar som ligger under Trafikverket.
  • Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheterna.
  • Trafikverket ansvarar generellt för vinterunderhåll på länsvägar och genomfartsvägar. I områden utanför tätorten sköts väghållningen av vägföreningar.

Jag vill göra en felanmälan

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

 

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter