Meny

Parkering

Här hittar du information om Nyköpings parkeringsplatser, till exempel var man hittar parkeringsplatser, vad det kostar att parkera och hur du ansöker om parkeringstillstånd.

Parkeringszoner och avgifter

Nyköpings centrala delar är indelat i två parkeringszoner: röd zon (inre stadskärna) och grön zon (yttre stadskärna). Zonerna gäller för de flesta parkeringar i stan som är kommunens. Tänk på att det bara är tillåtet att parkera på skyltade parkeringsplatser inom zonerna.

Titta alltid på skyltar och parkeringsautomat – där ser du vilka tider och avgifter som gäller.

Det finns också privata parkeringar, exempelvis Åhléns, parkeringsgaraget under gallerian på Bagaregatan och takparkeringen på Brunnsgatan (bredvid gallerian Nyckeln) som inte berörs av zonerna. 

Nya kontantfria parkeringsautomater

De gamla parkeringsautomaterna i Nyköpings stadskärna har bytts ut till nya kontantfria parkeringsautomater. Automaterna har ny teknik och ska vara mer driftsäkra. Läs mer i nyheten här!

Avgiftsfri kantstensparkering förlängd till 31 december 2021

Nyköpings kommun vill underlätta för näringsliv och nyköpingsbor under rådande pandemi. Därför erbjuder Nyköpings kommun avgiftsfri kantstensparkering under ytterligare en period. Detta hoppas vi ska underlätta för till exempel restauranger som styrt om till leverensbaserad verksamhet samt för nyköpingsbor att hämta matbeställningar eller varor. Tiden är nu förlängd till den 31 december 2021. Samtidigt aviseras att det inte blir någon ny förlängning. 

Det här gäller:

 • Från den 1 maj 2020 till och med 31 december 2021 gäller avgiftsfri parkering på kantstensparkeringar inom röd zon i centrala Nyköping. Se karta nedan.
 • Övriga ordinarie parkeringsregler gäller som vanligt och platsen måste vara skyltad för parkering.
 • Angiven maxtid för parkering gäller enligt ordinarie skyltning.
 • Privata parkeringar har egen avgift.
 • OBS! Avgift för boendeparkering gäller som tidigare. Här kan du läsa mer om boendeparkering.

Karta_NY_aug2019.jpg

Röd zon

 • Under perioden 1 maj 2020 till och med 31 december 2021 gäller avgiftsfri parkering på kantstensparkeringar inom röd zon i centrala Nyköping. (Normalt 12 kronor/timme)
 • Tid för avgift: vardagar 9.00–18.00, dag före söndag/helgdag 9.00–15.00
 • Maxtid för gatuparkering: 2 timmar eller angivet.
 • Kommunala parkeringar: Culturum (24 timmar), Kvarteret Mejeriet i korsningen Folkungavägen/Västra Kvarngatan (24 timmar), Ambrosia (3 timmar), Kvarteret Yrkesskolan - P-garaget Brunnsgatan(24 timmar).

Grön zon

 • 6 kronor/timme
 • Tid för avgift: vardagar 9.00–18.00, dag före söndag/helgdag 9.00–15.00
 • Generellt kan du parkera upp till 24 timmar i följd. Du betalar för tiderna ovan och står resten av tiden gratis - upp till 24 timmar totalt.
 • Avgiftsfria parkeringar finns utmed Kungshagsvägen i hamnen och utmed Brukslagarvägen (i närheten av Busstationen). 

Kvarteret Yrkesskolan P-garaget på Brunnsgatan

I parkeringsgaraget på Brunnsgatan 58 kan du parkera under högst 24 timmar i följd. Parkeringsavgift ska erläggas enligt befintlig skyltning på plats.

En parkeringsplats kan inte reserveras, parkering sker alltid i mån av plats. Tillfälliga inskränkningar kan ske, exempelvis i samband med rengöring eller underhåll.

Öppettider:
Vardagar:                            06:00 - 21:00
Dag före helgdag:                06:00 – 18:00
Söndag och helgdag:            08:00 – 18:00
Övriga tider är garaget stängt för in- och utfart av fordon.

Parkeringsavgifter:
12 kronor/tim (100kr/24 tim)
Veckobiljett: 180 kr/7 dagar. Observera att max p-tid om 24 timmar fortfarande gäller.
Månadsbiljett: 600 kr/31 dagar. Observerar att max p-tid om 24 timmar fortfarande gäller.

Betalningsalternativ

Du kan endast betala med kort i automaterna. Om du har en smartphone kan du även betala med appar från EasyPark och Parkster. Apparna finns att ladda ner där du brukar hämta appar.

Mobilbetalning

Det är samma taxa via mobilapparna som i parkeringsautomaterna, men det kan tillkomma serviceavgift från leverantören.

 • Parkster: Ingen serviceavgift alls om du erlägger avgiften via deras tjänster. 
 • Easypark: 15% på parkeringsbeloppet eller minst 4,95 kr/parkering.

De olika tjänsterna erbjuder pappersfaktura,vilket kan medföra en fakturaavgift. Om du vill slippa fakturaavgift kan du registrera ett betalkort eller välja att få faktura via e-post. Detta gör du via leverantörens app eller webbplats. Mer information om de olika alternativen finns på deras respektive hemsida.

Trasig biljettautomat

En trasig biljettautomat innebär inte att det är gratis att parkera. De parkeringsanvisningar som uppges gäller ändå. Uppsök i stället en annan närliggande biljettautomat med samma betaltaxa som den parkeringsplats där du står.

Du kan även använda dig av den alternativa betalfunktionen som Easy Park och Parkster erbjuder. 

Läs om felparkering och parkeringsböter här.

Alla parkeringar i Nyköping

Här ser du parkeringskartan över alla parkeringar i Nyköping. Både kommunala (som omfattas av zonerna) och övriga.

Utanför zonerna gäller 24-timmars parkering

Generellt får du parkera upp till 24 timmar i sträck utanför den gröna zonen. Det gäller vardagar, förutom dag före söndag och helgdag, om inte skyltning visar något annat. Även på parkeringsplatser som är utmärkta med ett P gäller 24-timmarsregeln.

Månadsbiljett på vissa kommunala parkeringsplatser

Kommunen gör det möjligt att köpa månadsbiljett på några av de kommunala parkeringsplatserna. Månadsbiljett köps i parkeringsautomaten på parkeringen. På automaten finns information om det finns månadsbiljett eller inte. Du kan även använda dig av den alternativa betalfunktionen som Easy Park och Parkster erbjuder. 

Även du som har månadsbiljett måste följa de tillåtna parkeringstiderna. Titta alltid på skyltarna, där ser du vilka tider som gäller. 

 • Månadsbiljett (600 kr/månad) finns i kommunens parkeringsgarage på Brunnsgatan 58. Månadsbiljetten köper du i automaten. 
 • Månadsbiljett (300 kr/månad) finns på parkeringen vid Östra Rundgatan/Annebergsgatan (nära Försäkringskassan) och parkeringen Teatern (vid Vipsgrillen).

Månadsbiljett på privata parkeringsplatser

Du kan även köpa månadsbiljett på några av de privata parkeringsplatserna, till exempel på parkeringsplatsen vid Pelles lusthus.

Pendlare

Vid tågstationen finns en parkering som i första hand är till för tågresenärer. Parkeringen drivs i samarbete mellan Jernhusen AB och Nyköpings kommun. 

Du kan betala med bensin- eller betalkort eller med mobiltelefon genom någon av betaltjänsterna Easypark och Parkster

Långtidsparkering 

Vid parkeringen väster om Busstationen kan man parkera i 72 timmar. Parkeringen heter Teatern. Du ser på skyltarna vilken del av parkeringen som är långtidsparkering. Avgiften är 6 kr i timmen, max 72 timmar. 

Elbilar och elhybridbilar

Laddstationer finns på parkeringen intill Culturum. Här kan du som kör en el- eller elhybridbil tanka och parkera gratis vid laddningsstationerna i upp till 4 timmar i följd. 

Husbil

I västra hamnområdet finns en parkeringsplats för 10 husbilar med 8 eluttag. Läs mer om husbilsparkeringen här.

Turistbussar

Turistbussar kan parkeras på Vallgatan intill Nyköpingshus. Lämpligast är att köra in från Brunnsgatan.

Motorcyklar och mopeder

Motorcyklar och moped klass 1 parkerar gratis på kommunens allmänna parkeringsplatser. 

Parkeringstiden som visas på skyltarna ska dock hållas.

Moped klass 2 parkerar enligt samma regler som cykel.

 

Parkering vid flerdagsevenemang

Ska du delta vid ett större evenemang som pågår i fler än en dag? Kontakta Turistbyrån för information om parkering på telefon 0155-24 82 00 eller turism@nykoping.se.  

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter