Meny

Trafiksäkerhet

På den här sidan kan du läsa om hur vi arbetar med trafiksäkerhet på kommunens gator och vägar.

Nyköpings kommun arbetar långsiktigt med att förbättra trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar. Arbetet grundar sig på nollvisionen som innebär att inga personer ska omkomma eller skadas svårt i trafiken.

I tätorten Nyköping är dödsolyckor ovanliga och ett fåtal olyckor med svåra skador inträffar varje år. Men för att uppnå nollvisionen jobbar kommunen i huvudsak med följande åtgärder:

 • Anpassa hastighetsgränserna i tätorten.
 • Bygga ut och förbättra cykelvägnätet.
 • Förbättra och säkra övergångsställen och andra gångpassager, i första hand på huvudvägnätet.

Övriga trafiksäkerhetsåtgärder

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Det går att ansöka om att ställa ut blomlådor på sin gata för att minska bilarnas hastighet och därmed öka trafiksäkerheten. Ansökan kan endast göras mellan den 1 december till den 15 mars. Ansökningsperioden för 2021 är avslutad.

De här kraven och förutsättningarna gäller:

 • Du kan bara ansöka om att ställa ut blomlådor på samma gata som du själv bor på. De kan endast placeras på gator där Nyköpings kommun är väghållare, gatan ska vara minst sex meter bred och måste vara en lokalgata med utfarter från villabostäder på båda sidor. 
 • Lådorna får ställas ut efter att kommunen godkänt ansökan, under perioden 1 maj till 15 oktober. Datumet förutsätter att gatorna är sopade och sand borttagen.
 • Tillstånd ges för ett år i taget vilket kräver ny ansökan varje år.
  Kommunen garanterar inte att blomlådor som ställts ut ett år får ställas ut kommande år.
 • Kommunen kan i vissa fall behöva införa andra typer av fartdämpande åtgärder som inte innefattar just blomlådor och tar i dessa fall inte ansvar för de lådor som då inte kan användas. Du kan inte ansöka om andra farthinder än blomlådor.
 • Det är viktigt att du läser de bestämmelser som gäller för ansökan och skötsel av blomlådorna. Här hittar du dem.
 • Blomlådor som ställs ut utan att en anmälan har godkänts kommer att plockas bort. 

Ansökningsblankett och viktig information

Läs detta innan du ansöker.

Ritning på blomlåda

Informations- och utbildningsåtgärder

Kontaktpersoner vid skolor genomför lokala utbildningsinsatser under året.
Skolans säkerhetsdagar för sexåringar arrangeras varje år i maj månad, tillsammans med bland annat Räddningstjänsten. Information om säker cykel och cykelhjälm för elever i årskurs fem genomförs på våren i samarbete med NTF Sörmland. I september arrangeras säkerhetsdagar för elever i årskurs sju.

Nya hastighetsgränser

Nya hastighetsgränser har införts på flera håll i Nyköping. Hastighetsgränserna är en del i omskyltningen som bygger på hastighetsutredningen "Rätt fart i Nyköping" . Den grundar sig på handboken "Rätt fart i Staden" som är utgiven av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. De nya hastighetsgränserna anpassas till 30, 40 och 60 kilometer per timme.

Samarbeten

Kommunen samarbetar med flera olika organisationer i trafiksäkerhetsfrågor bland annat NTF Sörmland, Trafikverket och Region Mälardalen.

Respektera Trafikreglerna

Det är viktigt att vi tillsammans respekterar de trafikregler som gäller och visar hänsyn när vi är i trafiken. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken som gäller i trafiken.

Ansök om vägvisning 

Vägvisning är till för dem som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många skyltar på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.

I vår e-tjänst kan du ansöka om att du vill ha ett vägmärke för vägvisning till ditt företag, serviceanläggning, ort, sevärdhet, arrangemang eller liknande uppsatt vid en kommunal väg. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: