Meny

Trafiksäkerhet

Underrubrik saknas

Nyköpings kommun arbetar långsiktigt med att förbättra trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar. Arbetet grundar sig på nollvisionen som innebär att inga personer ska omkomma eller skadas svårt i trafiken.

I tätorten Nyköping är dödsolyckor ovanliga och ett fåtal olyckor med svåra skador inträffar varje år. Men för att uppnå nollvisionen jobbar kommunen i huvudsak med följande åtgärder:

  • Anpassa hastighetsgränserna i tätorten.
  • Bygga ut och förbättra cykelvägnätet.
  • Förbättra och säkra övergångsställen och andra gångpassager, i första hand på huvudvägnätet.

Övriga trafiksäkerhetsåtgärder

Blomlådor

Det finns möjlighet att på vissa bostadsgator i Nyköping placera ut blomlådor och på så sätt påverka trafiksäkerheten i det egna bostadsområdet.

Ansök om blomlådor

Ni som tidigare har fått godkänt från Tekniska divisionen att ställa ut blomlådor på en gata ska årligen skicka in en ny anmälningsblankett. Den ska innehålla uppgifter om kontaktpersoner som ser till att blomlådor och blommor hålls i gott skick och att blomlådorna står rätt placerade enligt Nyköpings kommuns stadgar. Fyll i uppgifterna i blanketten och skicka den via post eller mejla uppgifterna till teknik@nykoping.se

Blomlådor som ställs ut utan att en anmälan har godkänts kan komma att plockas bort.

Informations- och utbildningsåtgärder

Kontaktpersoner vid skolor genomför lokala utbildningsinsatser under året.
Skolans säkerhetsdagar för sexåringar arrangeras varje år i maj månad, tillsammans med bland annat Räddningstjänsten. Information om säker cykel och cykelhjälm för elever i årskurs fem genomförs på våren i samarbete med NTF Sörmland. I september arrangeras säkerhetsdagar för elever i årskurs sju.

Nya hastighetsgränser

Nya hastighetsgränser har införts på flera håll i Nyköping. Hastighetsgränserna är en del i omskyltningen som bygger på hastighetsutredningen "Rätt fart i Nyköping" . Den grundar sig på handboken "Rätt fart i Staden" som är utgiven av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. De nya hastighetsgränserna anpassas till 30, 40 och 60 kilometer per timme.

Samarbeten

Kommunen samarbetar med flera olika organisationer i trafiksäkerhetsfrågor bland annat NTF Sörmland, Trafikverket och Region Mälardalen.

Respektera Trafikreglerna

Det är viktigt att vi tillsammans respekterar de trafikregler som gäller och visar hänsyn när vi är i trafiken. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken som gäller i trafiken.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: