Meny

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Typiskt för dessa regler är att de är generella - samma regler gäller i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Nyköping. 

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) anger de generella trafikreglerna som gäller i hela landet. Utöver de reglerna kan kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket själva besluta om lokala trafikföreskrifter.

På de vägar där Nyköpings kommun är väghållare beslutar kommunen om lokala trafikföreskrifter. De reglerna gäller oftast inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

Hitta lokala trafikföreskrifter

På Transportstyrelsens Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter (RDT) kan du söka efter de lokala trafikföreskrifter som gäller i Nyköpings kommun.

Ansök om dispens

Du kan ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter för att parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet. Du kan få tillåtelse att parkera längre tid än vad reglerna säger om du exempelvis ska flyttpacka en bil eller ska lasta/lossa frakt på gågator. 

Det kostar 200 kronor att ansöka om dispens. 

Du ansöker om dispens från lokala trafikföreskrifter genom vår e-tjänst eller en blankett som du skickar till Tekniska divisionen. Handläggningstiden är cirka två veckor.

Läs här för mer information om gällande parkeringsregler i Nyköpings tätort.

Dispens för breda transporter

Breda transporter som ska köra inom Nyköpings kommun ansöker om dispens från de lokala trafikföreskrifterna hos Tekniska divisionen. Breda och tunga transporter som passerar angränsande kommuner ska skicka en ansökan om undantag från trafikföreskrifterna till trafikverket. Läs mer om breda transporter på Trafikverkets webbplats.

Läs mer om trafikföreskrifter och kommunernas roll på Transportsstyrelsens webbplats

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre kl 7-16
Lunchstängt kl. 12-13 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: