Meny
bilar som åker på Brunnsgatan

Trafik

På de här sidorna kan du läsa om hur vi i kommunen arbetar med att utveckla trafiknätet och förbättra tillgängligheten och säkerheten för alla som rör sig i trafiken. 

Transportstrategin för Nyköpings tätort och Skavsta är det dokument som styr hur vi arbetar med trafikfrågor i kommunen.

Ta del av handlingsplanen för transportstrategin.  

Följande prioritetsordning gäller när vi planerar nytt eller ändrar om i gaturummet: gångtrafik prioriteras före cykel-, kollektiv- och biltrafik i fallande ordning.

Prioriteringen förklaras genom att gång är människans mest naturliga färdsätt. Gång ger upphov till möten, bättre hälsa och kräver små ytor och lite energi samt är dessutom en förutsättning för en levande stad.

Prioriteringen är även viktig utifrån jämlikhetsperspektivet. De följande färdsätten kräver generellt större ytor, energibehov och investeringar.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter