Meny

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst kan du söka om du är skriven i Nyköpings kommun och på grund av en funktionsnedsättning har svårigheter att resa med kollektivtrafiken. Gäller din ansökan sjuk- och behandlingsresor, var god kontakta Sjukreseenheten på telefonnummer 0155- 24 73 57.

Färdtjänst - resor inom länet

Färdtjänst kan du söka om du är skriven i Nyköpings kommun och på grund av en funktionsnedsättning har svårigheter att resa med kollektivtrafiken inom länet, till exempel med buss och tåg. Färdtjänst är ett komplement till den övriga lokaltrafiken. 

Färdtjänst innebär att du kan färdas med exempelvis bil eller minibuss med plats för rullstol. Du kan resa inom Nyköpings kommun, inom Södermanlands län, till Norrköpings central och Södertälje syd eller Södertälje hamn.

Med anledning av coronaviruset så åker resenärer som är 70 år och äldre ensamma i fordonen. Andra riskgrupper behöver skicka in läkarintyg för  att åka ensamma i fordonen för färdtjänst. 

Så här ansöker du

Ansök om färdtjänst

  • Det går även bra att ringa till kommunens färdtjänsthandläggare som kan skicka en ansökningsblankett till dig via post.
  • När handläggaren fått tillbaka ifylld blankett görs en individuell behovsbedömning innan beslut kan ges. I vissa fall behövs kompletterande uppgifter i form av läkarintyg om det begärts av färdtjänsthandläggare.

Vad kostar det att resa med färdtjänsten?

  • Inom Nyköpings kommun kostar en enkel resa 45 - 60 kronor beroende på resans längd.
  • Är resmålet  utanför kommungränsen, men inom länet, kostar det 60 kronor för de första tre milen från bostaden och därefter 35 kronor per påbörjad mil fram till resans mål.

Du betalar med kort eller kontant direkt till chauffören.

Bra att veta

Det går inte göra avbrott under färdtjänstresa. Det går inte heller att göra avbrott under påbörjad färdtjänstresa för att till exempel lämna post eller uträtta ärenden. I sådana fall får du beställa en ny resa. Undantag är resa till kyrkogård med ett uppehåll på högst 15 minuter.

Riksfärdtjänst - resor utanför länet

Riksfärdtjänst är resor utanför länet. Om du är skriven i Nyköpings kommun och har en funktionsnedsättning kan du ansöka om det. Nyköpings kommun samarbetar med Riksfärdtjänst Sverige AB. 

Så här ansöker du

Ansök om riksfärdtjänst

  • Ansökan ska vara handläggaren tillhanda tre veckor innan planerad avresa. Vid storhelger gäller längre ansökningstid. 
  • Ansökan utreds och beslutas av kommunens handläggare.

Skicka din ansökan till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

Vad kostar det att resa med riksfärdtjänst?

För resan betalar resenären en egenavgift, oberoende av färdsätt, motsvarande tågbiljettpris i andra klass beräknat på resans längd.

Kontakta oss

Samhällsbetalda resor

 

 

0155-24 83 90

sbr@nykoping.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter