Cykla

När du cyklar gäller nästan alltid
samma regler som när du kör bil.

Cykelpassager 

På vissa ställen finns det
cykelpassager.

Cykelpassager kan vara målade
med vita fyrkanter i vägbanan.

Se dig för noga innan du
kör över vägen vid en
cykelpassage.

Övergångsställen

Var försiktig om du
kör över vägen på ett övergångsställe
med cykel.
Du ska släppa förbi bilar.
Så här ser skylt för övergångsställe ut: 

Gågata

Om du cyklar på en gågata
får du inte cykla fortare 
än personerna som går. 
Du ska alltid släppa förbi 
personer som går.

Svänga åt vänster

Om du ska svänga åt vänster
ska du räcka ut din vänstra arm.
Då ser de andra trafikanterna 
att du ska svänga.

Om det är mycket trafik
är det bättre att stanna vid vägkanten.
När det sedan är fritt från trafik
kan du leda cykeln,
eller cykla över vägen.

Cykelbana

På en cykelbana ska du cykla på höger sida. 
Du cyklar om en annan cykel
på vänster sida.

Lagen om cykelhjälm

Alla som inte fyllt 15 år
ska ha hjälm på sig när de cyklar
och när de blir skjutsade
och åker bak på cykel.

Öppna sidomeny