Brandstationen i Gåsinge

Våra stationer och värn

Vi har fem brandstationer, varav en är heltidsstation och de övriga är beredskapsstationer, och fyra frivilliga värn. Dessutom finns industriräddningstjänst vid SSAB i Oxelösund och Studsvik samt flygplatsräddningstjänst vid Stockholm Skavsta flygplats i vårt område.

Våra brandstationer

Räddningsvärn

Utöver personal i beredskap eller jour finns resurser i form av räddningsvärn eller frivillig brandkår på fyra orter.

Brandmännen i räddningsvärnen är utbildade av oss men i en mindre utsträckning än våra heltidsbrandmän och räddningspersonal i beredskap. Räddningsvärnen är exempelvis inte utbildade för att genomföra rökdykning.

De har ingen ersättning för att hålla beredskap men får betalt om de rycker ut. De får också ersättning för ett antal övningstimmar. Bland annat deltar de i en längre lördagsövning varje vår och höst.

Industriräddningstjänst och flygplatsräddningstjänst

Dessutom finns industriräddningstjänst vid SSAB och Studsvik samt flygplatsräddningstjänst vid Stockholm Skavsta flygplats. Dessa räddningstjänster får utbildning av oss men är inte en formell del av vår räddningsorganisation. Räddningschefen är dock även flygplatsräddningschef på Skavsta.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: