Hoppa till innehåll
En brandman med en bår längs en bergvägg

Politiskt styre och handlingsprogram

I alla fyra kommunerna Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa finns handlingsprogram som styr vår verksamhet. Handlingsprogrammen är beslutade i respektive kommunfullmäktige och gäller för 2021-2023.

Varje kommun i Sverige ska enligt lag ha ett handlingsprogram för räddningstjänst, förebyggande verksamhet och krishantering. 

Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om handlingsprogrammet under varje mandatperiod.

Omfattningen varierar mellan kommunerna

I Oxelösund, Trosa och Gnesta omfattar handlingsprogrammen räddningstjänst, förebyggande verksamhet och krishantering.

Nyköpings kommun har valt att ha en samlad strategi som utöver handlingsprogrammet och kommunens krishantering även innefattar områdena kommunalt internt säkerhetsarbete, trafiksäkerhetsarbete, trygghetsskapande åtgärder, kommunalt brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd.

Läs kommunernas handlingsprogram

Kontakta oss

KontaktFormulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: