Hoppa till innehåll
En valborgsmässoeld som brinner

Valborgsmässoeld

På Valborgsmässoafton (30 april) får du anordna en privat valborgsmässoeld.  Tänk på att eldning sker alltid på eget ansvar. I torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Krävs tillstånd?

För att få anordna tillställning på allmän plats, som till exempel ett Valborgsfirande, krävs det enligt ordningslagen tillstånd. Det är Polismyndigheten i Södermanlands län som beviljar tillstånd.
Ansökan om tillstånd för offentlig tillställning finns på Polisens webbplats

Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt inget tillstånd. 

Coronarestriktioner 2021 att tänka på

Tänk på att särskilda rekommendationer gäller på grund av coronapandemin. Max åtta personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som har fler än åtta deltagare. Läs mer på krisinformation.se

Läs mer om regionala rekommendationer på Region Sörmlands webbplats.

Tänk på detta när du eldar på Valborg

 • Ta reda på om eldningsförbud är utfärdat. Du hittar information på din kommuns webbplats. Råder eldningsförbud får du inte elda.
 • Eldning bör inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.
 • Det bör finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen.
 • Elden bör inte ha större omfattning än att den kan släckas med släck-utrustningen som finns på platsen.
 • Du får bara elda torrt ris, kvistar, buskar och rent trä. Olämpligt innehåll i brasan eller allt för stor brasa kan ge flygbränder och sprida obehaglig och farlig rök i omgivningen.
 • Det bör finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den släckts helt.
 • Det bör finnas möjlighet att larma räddningstjänsten snabbt och enkelt direkt från platsen. Se till att du vet adressen till där tillställningen anordnas.
 • Brasan bör anläggas på okänslig mark, till exempel grus eller naturjord. Den bör inte placeras på asfalt, stenhällar eller under elkraft- eller teleledning. Generell riktlinje är att ansvarig bör sträva efter ett avstånd på minst 50 meter mellan brasan och elkraft- eller teleledning. 
 • Du bör ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant eftersom blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. 
 • Lämna ej elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre eftersom risken för flygbränder, det vill säga att gnistor som följer med röken kan falla ner långt bort och tända eld på brännbart material. 
 • Släck en falnande brasa genom att kratta isär glöden och vattna rikligt.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

Anmälan om eldning
08-721 22 00

Övriga ärenden
0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: