Symbol. Eldsflamma som är överkryssad.

Eldningsförbud

Från och med kl 12.00 onsdag 24 maj 2023 råder det eldningsförbud i kommunerna Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta. 

For information in English please visit MSB.se

Läs mer om säker eldning

Information om eldningsförbud publiceras även på respektive kommuns webbplats och i sociala medier. 

Detta gäller vid eldningsförbud:

Du får inte elda utomhus
Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.
Begreppet sammanhållen bebyggelse omfattar markområden som till exempel trädgårdstomt, innergård eller gård till flerbostadshus, parkområden och kolonilotter.

Du får inte använda engångsgrill
Du får inte använda engångsgrill även om den står på ett obrännbart underlag.

Du får använda fasta grillplatser och hemmagrillar
Det är tillåtet att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand.

Du får använda trädgårdsgrillar som står på ben, som gör att själva grillen inte är i kontakt med marken eller är nära marken.

När det är eldningsförbud tänk på att:

  • inte slänga cigarettfimpar i diken eller i skogen.
  • vara försiktig med arbete med maskiner i skog och mark, de kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera).

Frågor och svar om eldningsförbud

Läs mer om vad som gäller under eldningsförbud i frågor och svar. 

Affischer

Vi är tacksamma för hjälp med att sprida information om eldningsförbud. Sätt gärna upp affischer.

När det är eldningsförbud gäller det tills vidare

När det är eldningsförbudet gäller det tills vidare, efter att beslutet är fattat. Det upphör då respektive kommun fattar beslutar om det. Informationen finns då här på webbplatsen.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Det är kommunen eller Länsstyrelsen Södermanland som bestämmer om det ska råda eldningsförbud eller inte. Räddningstjänsten kan också avråda från eldning.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

Anmälan om eldning
08-721 22 00

Övriga ärenden
0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny