Anläggning för automatiskt brandlarm

Automatiska brandlarm

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i ett företags eller verksamhets brandskydd eftersom det gör att en brand kan upptäckas tidigt. Chansen att människor ska hinna utrymma en byggnad i god tid och hinna göra något för att begränsa brandens följder ökar.

Verksamheter som har krav på automatiskt brandlarm är hotell, vårdanläggningar, hem för vård och boende till exempel äldreboenden.

Brandlarm och utrymningslarm

Det är skillnad på ett brandlarm och utrymningslarm.

Ett brandlarm ska upptäcka en brand så tidigt som möjligt så att man kan vidta åtgärder för att släcka branden.

Ett utrymningslarm är signalen som uppmärksammar människor att utrymma en byggnad. Utrymningslarmet kan aktiveras manuellt via larmknappar eller automatiskt av ett brandlarm.

Hur fungerar det?

Brandlarmet består av rök- eller värmedetektorer (brandvarnare) som skickar en signal till en centralapparat som vidarebefordrar signalen till en bemannad plats där åtgärder görs till följd av larmet.

I vissa fall går även klockor eller sirener i ett utrymningslarm igång. Ägaren till automatlarmet kan teckna ett avtal med SOS och räddningstjänsten, vilket gör att räddningstjänsten automatiskt larmas om larmet aktiveras.

Hur gör man om man vill koppla brandlarmet till räddningstjänsten?

sidan om anslutning och ansvar kan du läsa om hur du går till väga om du vill vidarekoppla ditt brandlarm till SOS och räddningstjänsten.

Avgift

Alla avgifter är exklusive moms. Samtliga avgifter räknas upp årligen baserat på KPI (konsumentprisindex).

Årlig grundavgift för automatiska brandlarm

 • Litet okomplicerat objekt på 500 kvm i markplan: 2 121 kr
 • Objekt på max 1000 kvm, max 2 st. våningar: 3 711 kr
 • Objekt på max 2000 kvm, max 2 st. våningar: 5 302 kr
 • Objekt på 2000 kvm eller mer, upp till 4 våningar: 6 832 kr
 • Objekt på 2000 kvm eller mer, upp till 8 våningar: 8 483 kr 
 • Komplicerade objekt: 10 073 kr
 • 2 kap 4§ anläggningar: 11 664 kr
 • 2 kap 4§ anläggningar med verksamhetsyta över 50 000 kvm: 14 316 kr

Grundavgiften betalas i förskott efter 1 januari.

Räddningstjänstens avgift för onödigt larm

 • Större enhet (släckbil eller motsvarande): 5 302 kr
 • Mindre enhet (övriga enheter): 2 651 kr

Utebliven kontakt

Anläggningsägaren debiteras 1 590 kr om anläggningsskötaren inte kan komma till plats alternativt kontaktas.

Larmorsaker som kan debiteras

Här är några exempel på orsaker till larm:

 • Bristande underhåll
 • Detektorval/placering                
 • Felhantering av anläggningen
 • Fordon
 • Hantverkare
 • Levande ljus eller tomtebloss
 • Matlagning
 • Rökgenerator
 • Rökning
 • Ånga

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Automatlarmsansvarig

Jan Österberg

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: