Meny
Släbro förskola Opponergården
Släbro förskola Äventyret

Släbro förskola

Välkommen till Släbro förskola! Släbro förskola ligger i närheten av Släbroskolan i Oppebyområdet, området är mycket naturskönt vilket inbjuder till utevistelse. 

 

 

 

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Follow theese instructions.

Praktik på Släbro förskola

Studerar du och vill göra VFU, APL eller Prao på vår förskola?
Skicka dina kontaktuppgifter, önskemål om vecka du vill komma till oss, vilken skola och årskurs du går i samt eventuella frågor till forskolecenter@nykoping.se så återkommer vi med mer information till dig. 

Om Släbro förskola

Förskolan är fördelad i två byggnader. Våra yngre barn har sina lokaler i Äventyret som är beläget i Släbroskolan och våra äldre barn har sina lokaler i Opponergården. Med våra förskolecyklar tar vi oss runt i hela staden. 

Det viktiga för oss på Släbro förskola är att ha en förskola med god kvalitet där glädje och delaktighet är viktiga delar. 

Se karta för att hitta till Släbro förskola Opponergården!

Se karta här för att hitta till Släbro förskola Äventyret!

Aktuellt

Studiedagar 2020

1 september 2020

Två dagar per termin har pedagogerna på Släbro förskola kompetensutveckling och förskolan är då stängd.

Nya riktlinjer för placering i förskolan

1 september 2020

Fokusområde

26 november 2019

Under året 2019/2020 är vårt fokusområde "Hållbart liv - genom glädje, lek och hälsa". 

Kontakta oss

Släbro förskola

Smålandsvägen 18
(Äventyret är belägen i Släbroskolan)
611 56 Nyköping
slabroforskola@nykoping.se


Biträdande rektor Helena Lindvall

enhetsansvarig Släbro förskola
073-662 20 60
helena.lindvall@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Opponergården Lönneberga
073-773 79 70

Opponergården Villerkulla
073-149 34 28

Äventyret 1 (Släbroskolan)
073-773 72 28

Äventyret 2 (Släbroskolan)
073-149 30 37

Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: