Meny

Fruängskällan

Centralt i Nyköpings västra stadsdel ligger kommunens äldre- och demensboende Fruängskällan, med plats för 72 boende fördelat på tre våningar. Hälften av lägenheterna är demensboende, varav 12 platser är till för personer med demenssjukdom i tidigt skede. 

Avrådan från besök

Kommunen avråder starkt från besök till särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, samt till grupp- eller serviceboende, med anledning av att skärpta råd. 

Besöksförbud ersätts med säkra besök

Regeringen har beslutat att häva besöksförbudet på äldre- och demensboende från 1 oktober. För att minska risken för smittspridning följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök.

Det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk eller har symtom på covid-19. Tänk på att du bör även fortsättningsvis begränsa dina fysiska kontakter om du tillhör riskgrupp och 70+.

Innan du kommer till boendet

  • Ring och boka ditt besök med personalen senast dagen innan, efter
    kl. 10.00 måndag-fredag. Om du vill göra besök på helgen ring senast fredag.

När du kommer till boendet

  • Ring på och invänta personal innan du går in.
  • Sprita dina händer innan du går in på avdelningen. Handsprit finns vid entréerna.
  • Du ska ha munskydd när du går genom de allmänna utrymmena till och från lägenheten. Engångsmunskydd finns i entrén.
  • Max 2 personer/boende för att kunna hålla avstånd. Vi kan bara ta emot ett begränsat antal besökare per dag.
  • Håll avstånd på minst 1,5 meter, även inne i din närståendes lägenhet.
  • Besök sker i den boendes lägenhet eller utomhus. Inte i de allmänna utrymmena.

Har du frågor kontakta personalen på boendet.
De säkra besöksrutinerna gäller tills vidare och kan komma att ändras.

Om Fruängskällan 

På Fruängskällan arbetar vi salutogent. Det innebär att vi tar hänsyn till hur du är som person och vilka behov du har för att du ska få en meningsfull och bra vardag.

Personal dygnet runt

Det arbetar omvårdnadspersonal på boendet dygnet runt. Här finns tillgång till sjuksköterska och på kvällar, nätter och helger arbetar joursjuksköterska. Läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå vid behov.

Hembesök av frisör och fotvård ordnas av personalen.

Demenssjukdom i tidigt skede

På Fruängskällan finns 12 platser för personer som i ett tidigt skede i livet har demenssjukdom. Avdelningen kallas BVA och vårt fokus här är i första hand att stödja personerna att fortsätta med aktivitet och samhällsaktiviteter som är viktiga och meningsfulla för dem.

För en person som flyttar in på den avdelningen kan det därför senare bli aktuellt med diskussion om flytt till en annan plats på Fruängskällan. När sjukdomen utvecklas i svårare demens ökar omvårdnadsbehovet och personen har inte längre samma behov av aktiviteter. Syftet är att ge rätt omvårdnad utifrån de behov som varje person har.

Om huset och lägenheterna

Varje lägenhet, som är 35 kvadratmeter, rymmer ett rum, badrum och en pentrydel med diskbänk, kyl och uttag för kaffekokare. Lägenheterna har ett burspråk som med sina lågt placerade fönster ger utsikt från hela lägenheter även för den som sitter i rullstol.

Huset bildar en sluten innergård med sittgrupper, planteringar, sålådor och ett växthus. Varje våning har en stor gemensam balkong som vetter mot innergården. I tvättstugorna tvättar personalen eller de boende själva med personalens hjälp.

Måltider

Kommunens Måltidsservice tillagar maten som vi serverar på boendet. På boendet jobbar måltidsombud tillsammans med sina kollegor för att skapa trevliga måltidsstunder.Vi gör också skillnad på helg och vardag.

Hyresgästen väljer mat i menyn och var man vill sitta och äta - i matsalen eller i sin egen lägenhet.

Aktiviteter

Vardagliga aktiviteter planeras efter de boendes önskemål, som kan vara promenader, tidningsläsning, sång- och läsestunder. Här bidrar flera frivilliga organisationer som Väntjänsten, Svenska Kyrkan och Sveriges kommunalpensionärer. Återkommande aktiviteter på Fruängskällan:

Måndag: Gymnastik

Tisdag: Tipspromenad

Onsdag: Tipspromenad

Onsdag: Musik och samtalsstund med Ingo och Katarina, kl.10:00

Torsdag: Filmvisning - Tennishallen kl. 14:00

Kontakta oss

Fruängskällans äldre- och demensboende

Fruängsgatan 1 A
611 31 Nyköping

fruangskallan@nykoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

BVA 0155-45 78 24
BVB 0155-45 78 29
1A 0155-45 78 25
1B 0155-45 78 26
2A 0155-45 78 27
2B 0155-45 78 28

Social omsorg

Enhetschef demensboende 
Ann-Christin Jansson
0155-45 78 16

Enhetschef äldreboende 
Lise-lotte Carman
0155-45 78 18

Assistent
Fatima Joneidi Majbour
0155-45 78 19

Handläggare
Ansök om äldreomsorg

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: