Hoppa till innehåll

Flygteknikprogrammet, Nyköpings gymnasium

Framtiden ser angenäm ut för denna yrkeskår, många svenska flygbolag och flygföretag anställer idag och behovet väntas öka.

Vår skola ligger precis vid Stockholm Skavsta internationella flygplats, 7 km från Nyköping. Undervisningen sker i fina lokaler med modern teknisk utrustning. Det finns ett trevligt elevuppehållsrum och i direkt anslutning ligger de stora hangarerna som rymmer både mekaniska verkstäder och lackeringsverkstad.

Särklassig utbildning

Vi har under flera år haft ett mycket gott samarbete med Saab Aircraft vilket har resulterat i en Saab 340, en Saab 2000 och en otrolig mängd flygplansmateriel. Detta tillsammans med alla duktiga lärare bidrar till att du får en särklassig utbildning inom området flygteknik.

Läs mer om utbildningen i vårt programkort och poängplan

I broschyren för Flygteknik finns mer information om programmet

Allt det här kommer du att kunna

När du läser Flygteknikprogrammet lär du dig förutom kärnämnena hur flygplan fungerar. Du lär dig flygplanets olika system genom kurser i gasturbinmotorer och flygplanslära. Du läser också flera kurser i el, instrument och flygelektronik.

Kursen Flygteknisk underhållsteknik tar upp handhavande av flygplan på marken samt hur demontering/montering av komponenter sker. Kursen handlar även om inspektionsteknik samt hur flygteknisk underhållsteknik regleras av luftfartsbestämmelserna.

I utbildningen läser du också Human Factors, det vill säga hur människa och maskin samspelar och vad som utgör vanliga orsaker till mänskliga fel. Kursen utgör ett viktigt komplement till de mer renodlat tekniska momenten i utbildningen.

Sammantaget ger inriktningen dig en bred kompetens och även en plattform för vidare studier till flygtekniker.

Utbildningen ges enligt de svenska skolbestämmelserna samt enligt de europeiska luftfartsbestämmelserna.

Utlägg av kurser i utbildningen

Skolverkets föreskrifter om examensmål och kurser för Flygteknikerutbildningen.

Betyg och intyg

Efter utbildningen får du, beroende på ditt studieresultat, ett avgångsbetyg från gymnasieskolan samt möjlighet till ett utbildningsintyg Del-66 enligt de europeiska luftfartsbestämmelserna (Certificate of Recognition). Utbildningsintyget är giltigt i alla EU-länder och EFTA-länder vilket öppnar vägen för arbete i dessa länder.

Riksrekryterande utbildning

Flygteknikerutbildningen finns bara på ett fåtal platser i landet. Därför kan du söka hit oberoende av var du bor.

Så här söker du till Flygteknikprogrammet i Nyköping

Du gör din ansökan via Din gymnasiewebb med de inloggningsuppgifter du fått från Din kommun. Kryssa i "ansöka i annan kommun", välj Nyköpings kommun. Flygteknikprogrammet ska ha kod FXFLY.

Har du frågor eller funderingar bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Kontakta oss

Nyköpings gymnasium

nykopingsgymnasium@nyköping.se

Resultatenhetschef
Jonas Axelsson
073-773 71 43
jonas.axelsson@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare

Charlotte Wargclou
073-412 15 85
charlotte.wargclou@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: