Våra utbildningar

Våra utbildningar varvas med teori och praktik i en verklighetsnära miljö precis intill Skavsta

internationella flygplats. Du kommer få möjlighet att ta de certifikat som krävs för att arbeta utanför

Sveriges

gränser. Vårt goda samarbete med branschen möjliggör bra praktikplatser både i Sverige

och utomlands.