Försäkring

Här hittar du information om gällande försäkring och hur du går tillväga vid eventuell skada.

All information on our webbsite nykoping.se can be translated into different languages. Please read instructions here.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Mer information om försäkringens innehåll samt instruktioner för anmälan hittar du i detta dokument: Kollektiv olycksfallsförsäkring Protector, försäkringsbesked och skadeanmälan

Skadeanmälan

Anmälan sker via Protectors webbplats. Välj "Anmäl skada", sen "Person" och så "Olycka", följ sedan instruktionerna.  

Försäkringens innehåll

  • Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av solsting, värmeslag, fästingbett, drunkning, förfrysning samt vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse. 
  • Försäkringen gäller inte vid sjukdom.
  • Försäkringen gäller i hela världen, utan självrisk.  

Mer information finns i Försäkringsbeskedet. 

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. 
  • Spara alla kvitton. 
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Frågor och mer information

Frågor beträffande olycksfallsförsäkringen kan ställas till Protector Försäkring via epost skador@protectorforsakrinq.se eller telefon 08-410 637 00. 

Kontakta oss

Administratör

0155-24 80 80
nykopingsgymnasium@nykoping.se

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny