Meny

Ledighet för gymnasieelever

Här får du information om ledighetsansökan. Din mentor kan bevilja ledigt högst 3 dagar per termin. Längre ledighet beslutas av rektor. Vid ledighet ansvarar du själv för att ta igen det skolarbete som missats.

Ansökan om ledighet ska göras i god tid på särskild blankett. Blanketten finns även i receptionen. Ifylld blankett lämnas till mentor för yttrande innan rektor beslutar.

Vi rekommenderar dig att utnyttja de i förväg inplanerade loven. Ytterligare ledighet under terminerna kan vara negativt för såväl dig och dina studier som för lärarens och övriga klassens planering och arbete.

Ledighet för YH-elever
Kontakta ansvarig lärare.

Kontakta oss

Administratör

0155-45 72 00
nykopingsgymnasium@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: