Meny
Bråvikens förskola
Brygga vid havet
Barn sitter vid båtbryggorna

Bråvikens förskola

Bråvikens förskola har en sammanhållen lärandeprocess för ditt barn under hela förskoletiden. Hos oss får ditt barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och skaffa nya erfarenheter.

Förskolan är liten med små barngrupper där alla blir sedda.

Se karta för att hitta hit

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

Läget i Nyköpings förskolor

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att:

 • barn stannar hemma om de känner sig sjuka med snuva, hosta och/eller feber. Observera att detta gäller även vid lindriga symptom och oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
 • varje barn eller medarbetare som varit hemma och varit sjuk måste ha minst två friskdagar hemma innan man återvänder till förskolan.

Detta är generella krav ifrån Folkhälsomyndigheten och måste respekteras så att verksamheterna kan behålla frisk och symptomfri personal så länge det går. 

Genomförda förändringar, uppdatering18 mars:

Vi har en ökad frånvaro bland medarbetare och barn, vilket påverkar förskolans förmåga att bedriva verksamhet jämfört med under ordinarie förutsättningar. Vi planerar för att kunna omorganisera undervisning och omsorg i den mån som behövs för att kunna fortsätta bedriva verksamhet.

Vilka åtgärder som krävs kan snabbt komma att förändras och är något som ses över varje dag.

 • vi tar en dag i taget och försöker normalisera barnens vardag i mesta möjliga mån
 • personalen har i dagsläget inga större möten och åker mellan verksamheterna så lite som möjligt
 • vi avvaktar med alla eventuella föräldramöten och utvecklingssamtal
 • det kan finnas fler vikarier än vanligt i verksamheten
 • vi arbetar i små gruppkonstellationer i största möjligaste mån
 • vi har ökad städning, inkl leksaker och skärper egenkontrollen kring hygienrutinerna på samtliga förskolor
 • vi har extra utevistelse och vädrar oftare
 • personal hjälper barnen med mathantering
 • för att kunna planera verksamheten så bra som möjligt, behöver vi er hjälp med att sjukanmäla ditt barn varje dag och att friskanmäla barnet dagen innan återkomst

Följ informationen på nykoping.se

Vi rekommenderar att vårdnadshavare följer informationen som läggs ut på nykoping.se.

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Follow theese instructions.

 

Praktik på Bråvikens förskola

Studerar du och vill göra VFU, APL eller Prao på vår förskola?
Skicka dina kontaktuppgifter, önskemål om vecka du vill komma till oss, vilken skola och årskurs du går i samt eventuella frågor till forskolecenter@nykoping.se så återkommer vi med mer information till dig. 

 

Aktuellt

Studiedagar 19/5 och 31/8

7 april 2020

Fyra dagar per år stänger förskolan för pedagogernas kompetensutveckling. Här hittar du information om studiedagar och stängningsdagar...

Ny läroplan i förskolan 1 juli 2019

14 januari 2020

Kontakta oss

Bråvikens förskola

Kvarnvägen 16
611 76 Nävekvarn
bravikensforskola@nykoping.se


Biträdande rektor Frida Ahnlén

Enhetsansvarig Bråvikens förskola
0155-45 75 84
frida.ahnlen@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Södra förskoleområdet
Ellinor Bengtsson
0155-45 76 65
ellinor.bengtsson@nykoping.se

Avdelningar

Ankaret 
073-149 31 40 

Trossen 
073-149 31 39

Bryggan
073-149 35 40

Köket
073-426 88 32

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: