Meny

Fritidshem

Vårt mål är att skapa en trygg miljö med goda kamratrelationer i en trygg grupp där alla får synas och höras samt lära sig att lyssna och ta hänsyn till varandras olikheter och behov.

Enligt skollagen skall fritidshemmet bl.a. komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och erbjuda eleverna stöd i sin utveckling.

  • Du får lära dig att ta eget och gemensamt ansvar i vår fritidshemsverksamhet.
  • Du ska också få utveckla dina färdigheter emotionellt och motoriskt och känna att du duger som du är.
  • Vi vill att du ska kunna visa respekt för vuxna och för kamrater.
  • Vi värnar om den lärande lekens betydelse och månar om att elevernas rörelsebehov ska bli tillgodosett.
  • Vi arbetar aktivt med elevernas delaktighet och inflytande genom att ta tillvara dina idéer om vad vi ska göra på fritidshemmet.

Öppettiderna på fritids är kl.06.00-18.00. Vi serverar frukost mellan kl.06.15-07.15. Mellanmål serveras på avdelningarna ca kl.14.00-14.30.

Arnö skola - Herrhagen fritidshem

Besök gärna skolans blogg för mer information.

Vi rekommenderar att ni använder webbläsaren Chrome för att ta del av information på bloggen.

Arnö skola - Långsätter fritidshem

Besök gärna skolans blogg för mer information.

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome för att läsa information på bloggen.

Kontakta oss

Arnö skola - Herrhagen fritidshem

herrhagensfritidshem@nykoping.se  

Raketen (åk F-2)
073 - 773 76 55

Kometen (åk F-2)
0155 - 24 88 96

Vintergatan (åk F-2) (övervåningen) Stängningsavdelning
073 - 773 79 98

Mars (åk 3 och uppåt) (övervåningen) Öppningsavdelning
073 - 426 88 02 

Utefritids (åk 1-3)
073 - 773 75 64

Arnö skola - Långsätter fritidshem

langsattersfritidshem@nykoping.se

Diamanten (f.d Syrenen) (förskoleklass - åk 1)
0155 - 24 82 96 eller 073 - 662 23 91

Fjärilen (f.d Krokodilen) (förskoleklass - åk 1)
073 - 662 21 26

Atlanten (f.d Sköldpaddan) (åk 2-6) Öppnings- och stängningsavdelning
073 - 662 22 63

Utefritids (åk 1-6)
073 - 662 22 86

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: