Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 


Trivsel och trygghet på Vattenliljans förskola

Du som vårdnadshavare är viktigast i ditt barn liv. Därför är vårt mål att ha en bra och öppen dialog med dig som vårdnadshavare där vi kan utbyta erfarenheter om ditt barn.

Vi gör vårt bästa för att alla barn ska känna sig trygga och trivas hos oss. Tala alltid med oss om du känner minsta oro för ditt barn.

Vi erbjuder alla vårdnadshavare utvecklingssamtal med fokus på introduktion, uppföljning, utveckling och avslut. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år, men givetvis även efter era önskemål. Hos oss kan inskolningen se olika ut, mycket beroende på ditt barns behov och er familjs förutsättningar.

I vår barnhälsogrupp ingår vår biträdande rektor och två pedagoger. Vi har ett nära samarbete med kommunens Centrala Barn- och Elevhälsa där vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagoger samt psykolog.

Här kan du läsa Vattenliljans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Rutiner

Förskolan har öppet mellan 6.15-17.30. Vid behov har vi möjlighet att ta emot ditt barn från kl. 6.00. Vi kan också hålla öppet till kl 18.30.

  • 6:15 Förskolan öppnar på avdelningen Bojen.
  • 7:00-7:30 Frukost serveras på Bojen
  • 8:30 Alla avdelningar öppnar
  • 8:30-11:00 Verksamhetstid (med fruktstund)
  • 11:00-12:00 Lunch serveras.
  • 12:00-14:30 Verksamhetstid och vila för det yngre barnen.
  • 14:00 Mellanmål serveras.
  • 15:00-16:30 Verksamhetstid
  • 16:30 Alla samlas på avdelningen Bojen.
  • 17:30 Förskolan stänger.

Kontakta oss

Vattenliljans förskola

Sjökaptensvägen 16
61146 Nyköping
vattenliljansforskola@nykoping.se

 

Biträdande rektor Frida Ahnlén
Enhetsansvarig Vattenliljans förskola
0155-45 80 63
frida.ahnlen@nykoping.se


Ledningsstöd på fredagar
Malin Svalin
073-023 97 22


Handläggare förskola
0155-24 80 00 
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Södra förskoleområdet
Ellinor Bengtsson
0155-45 76 65
ellinor.bengtsson@nykoping.se

Avdelningar

Ankaret
073-426 87 83

Bojen
073-773 70 70

Piraten
073-426 87 84

I Ur och Skur Kajutan 
073-773 79 35

Frånvaro anmäler du via Schoolsoft.

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2022-12-28
Sidansvarig: Frida Ahnlén