Meny

Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

röda löv kompisar.jpeg

Trivsel och trygghet på Tessins förskola

På Tessins förskola gäller mottot "Alla barn är allas barn", ett förhållningssätt som genomsyrar vår pedagogiska utbildning och innebär att barnen är sedda och hörda av alla pedagoger i den dagliga pedagogiska utbildningen. 

Vårt förhållningssätt och bemötande i det arbetsättet ökar  barnens kompetens när det gäller sampel och kommunikation, Vi har naturligtvis en ansvarspedagog till varje barn, men ser att glädjen hos barn och er föräldrar vid det här öppna sättet att arbeta är en tillgång för vår utbildning.
Ta del av Tessins Plan mot kränkande behandling här.

Välkomstbrev och besök

Första kontakten med nya vårdnadshavare och barn startar med ett välkommenbrev, där information om förskolans utbildning och praktiska detaljer lämnas. Ni är välkomna att ta kontakt med oss om ni vill göra ett besök på förskolan.

Flexibel introduktion 

Vi är flexibla när det gäller introduktionsrutiner och lyssnar in synpunkter från dig när det gäller längd och omfattning av introduktionen. Det blir ändå barnets behov som slutligen styr hur introduktionen kommer att se ut, vilket är viktigt för att skapa trivsel och trygghet för dig och ditt barn.

Vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Därför sker vårt arbete i ett nära och förtroendefullt samarbete med dig som är vårdnadshavare. 

 

spökpyssel.jpeg

Kontakta oss

Tessins förskola

Lekvägen 5
611 35 Nyköping
tessinsforskola@nykoping.se


Biträdande rektor Maria Larsson Guillén

Enhetsansvarig Tessins förskola
0155-45 75 80
maria.larsson.guillen@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Östra förskoleområdet
Lisa Karlén
0155-45 76 68
lisa.karlen@nykoping.se

Avdelningar

Avd Lagunen 
Korallen och Snäckan
073-662 23 65

Krabban och Sjöhästen
073-662 23 66

Avd Oceanen
Hajen och Valen 
073-662 23 68

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: