Stenkulla förskola

Välkommen till Stenkulla förskola! Här finns det plats för totalt 60 barn. 

Det finns fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre barnen. Avdelningarna heter Sandstenen och Kalkstenen för de yngre och Månstenen och Bärnstenen för de äldre.

Vi arbetar i mindre grupper och i pedagogpar där storleken på grupperna varierar efter barnens ålder. 

Ansökan om plats

E-tjänst för att ansöka om plats.

Om förskolan

Förskolan är utformad med både enskilda och gemensamma lärmiljöer. Förskolan består av modulpaviljonger som är i ett plan med plats för 60 barn totalt. Det finns matsal/torg, ateljéer, bygg och konstruktion samt IKT-miljöer.

Lokalerna är utforamde som ett T, där kök och matsal utgör en liten mindre del och förskolan som det övriga "L":et. Det är planerat för sovdel utomhus för att möjliggöra en god sömn och återhämtning för barnen.

De gemensamma ytorna använder barngrupperna vid olika tider.

Den svarta markeringen på bilden ovan visar förskolans yta och placering på området. Den röda markeringen visar förskolans inhägnade utemiljö. De två gula markeringarna är entré och den blå markeringen är en drop-off-zon för hämtning och lämning av barn till förskolan.

Utemiljön

Utemiljön på förskolan erbjuder en närhet till skogen och kommunala lekplatser i området. Förskolan kommer att köpa in förskolecyklar för att kunna erbjuda längre utflykter med cyklar inom Nyköping. Det finns även lekutrustning på gården. Utformningen av utemiljön kommer att ske längre fram.

Matsedel och kök

Maten som vi serverar på Stenkulla förskola levereras av Nyköping kommuns Måltidsservice och tillagas på Nyköpings högstadium, Omega. Precis som det är för Sjösa förskola.

Arbetssätt och pedagogik

Förskolan arbetar gemensamt efter Norra områdets fokusområde, ”Omsorgsfull och lekfull utbildning och undervisning”. Det gör vi genom att möta varje människa med tilltro och alltid se den goda intentionen, vi uppmuntrar till lek, fantasi och utforskande. Och alla deltar i dokumentation, uppföljning och utvärdering av utbildningen tillsammans i arbetslaget i förhållande till läroplanen.

Alla barn har rätt till att komma till sin fulla potential i både omsorg, utveckling och lärande. Det gör vi genom att organisera oss i pedagogpar med en mindre grupp med barn.

Barngruppernas storlek och sammansättning varier efter barnens ålder och behov, cirka 10 barn bland de yngre och cirka 14 barn bland de äldre. Pedagogparen består till så stor del som möjligt av en förskollärare och en barnskötare, samt eventuella resurser till gruppen.

Aktuellt

Studiedagar 2022

23 mars 2022

Fyra dagar per år stänger förskolan för pedagogernas kompetensutveckling. Här hittar du information om studiedagar och stängningsdagar för 2022.

Kontakta oss

Stenkulla förskola

Jupitervägen 47 A-C
611 60 Nyköping

stenkullaforskola@nykoping.se

 

Biträdande rektor Camilla Hellvard
Enhetsansvarig Stenkulla förskola
0155-24 75 57
camilla.hellvard@nykoping.se

 

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

 

Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Linda Larsson
0155-45 76 66
linda.larsson@nykoping.se

Avdelningar

Sandstenen 070-896 77 76

Kalkstenen 070-896 77 77

Månstenen 073-412 13 68

Bärnstenen 073-412 13 70

Frånvaro anmäler du via Schoolsoft.

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2022-12-01
Sidansvarig: Camilla Hellvard