Barn vid staket
Barn i skogen
Barn leker i snön
Gul byggnad förskolan
Teckning på asfalt

Kontakta oss

Sjösa förskola

Porfyrvägen 9
611 44 Nyköping
sjosaforskola@nykoping.se

Maria Westerlund, rektor
073-662 24 83
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Avdelningar

Avd Diamanten
073-66 22 147

Avd Torget
073-14 93 392

Avd Rubinen
073-66 22 146

Avd Topasen
073-66 22 145

Ring eller skicka sms direkt till er avdelnig för sjuk - och friskanmälan.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: