Meny
Oppeby gårds förskola stora vita huset
Oppeby gårds förskola Månstrålen
Barn studerar & visar färger & former på ljusbord
Barn visar ett torn byggt av kuber i färg & projicerar på vägg
Barn bygger Eiffeltornet med klossar & projicerar Eiffeltornet på väggen bakom som mall
Barn tittar på bilder på planeter
Barn bygger former med Magna-tiles, färglada plastbitar i olika former
Blåbär & blåbärsris i tösnö

Oppeby Gårds förskola

Välkommen till Oppeby gårds förskola! Våra yngre barn har sina lokaler i det stora vita huvudhuset, fördelat på avdelningarna Björken och Linden. Våra lite äldre barn har sina lokaler i Lilla Huset samt på Månstrålen.

Våra gårdar erbjuder kullar, backar, stora träd och spännade buskage. Vi har nära till naturen och med våra transportcyklar tar vi oss runt i hela staden. 

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

Läget i Nyköpings förskolor

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att:

 • barn stannar hemma om de känner sig sjuka med snuva, hosta och/eller feber. Observera att detta gäller även vid lindriga symptom och oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
 • varje barn eller medarbetare som varit hemma och varit sjuk måste ha minst två friskdagar hemma innan man återvänder till förskolan.

Detta är generella krav ifrån Folkhälsomyndigheten och måste respekteras så att verksamheterna kan behålla frisk och symptomfri personal så länge det går. 

Genomförda förändringar, uppdatering 22 april:

Vi har en något högre frånvaro bland medarbetare och barn än vanligt, vilket påverkar förskolans förmåga att bedriva verksamhet jämfört med under ordinarie förutsättningar.  Vilka åtgärder som krävs kan snabbt komma att förändras och är något som ses över varje dag.

 • utbildningen och undervisning sker utomhus under en stor del av dagen.
 • hämtning och lämning av barn sker utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Tänk på att hålla avstånd.
 • vi ber om att en förälder hämtar och lämnar barnet, ev. sällskap väntar utanför gården.
 • stanna hemma om du är sjuk – gäller både barn, föräldrar och personal.
 • för att kunna planera verksamheten så bra som möjligt, behöver vi er hjälp med att sjukanmäla ditt barn varje dag och att friskanmäla barnet dagen innan återkomst.
 • tänk på att stanna hemma minst två symptomfria dagar efter sjukdom.
 • vi önskar att familjer med sjukdom bland föräldrar eller syskon håller sina barn hemma från förskolan under sjukdomsperioden.
 • det kan finnas fler vikarier än vanligt i verksamheten.
 • vi har ökad städning, inkl. leksaker och skärper egenkontrollen kring hygienrutinerna på samtliga förskolor.
 • vi prioriterar utvecklingssamtal för barn som ska börja i förskoleklass till hösten. Samtalen förläggs utomhus, sker via telefon eller liknande.

Följ informationen på nykoping.se

Vi rekommenderar att vårdnadshavare följer informationen som läggs ut på nykoping.se.

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Follow theese instructions.

 

Praktik på Oppeby gårds förskola

Studerar du och vill göra VFU, APL eller Prao på vår förskola?
Skicka dina kontaktuppgifter, önskemål om vecka du vill komma till oss, vilken skola och årskurs du går i samt eventuella frågor till forskolecenter@nykoping.se så återkommer vi med mer information till dig. 

 

Det viktiga för oss på Oppeby gårds förskola är att ha en förskola med god kvalitet där glädje och delaktighet är viktiga delar.

Se karta för att hitta till Oppeby gårds förskolas avdelningar Björken, Linden och Lilla Huset här!

Se karta här för att hitta till Oppeby gårds förskolas avdelningar Månstrålen Månen och Månstrålen Solen här!

Aktuellt

Studiedagar 2020

27 maj 2020

Två dagar per termin har pedagogerna på Oppeby gårds förskola kompetensutveckling och förskolan är då stängd.

Fokusområde

25 november 2019

Under året 2019/2020 är vårt fokusområde "Hållbart liv - genom glädje, lek och hälsa". 

Läslyftet

22 november 2019

Pedagogerna får kompetensutveckling genom Skolverkets Läslyft. Under året 2019/2020 arbetar vi med modulen "Skapa och kommunicera". 

Kontakta oss

Oppeby Gårds förskola

Oppeby gård 4 (Stora vita byggnaden)
611 55 NYKÖPING

Oppeby gård 10 (Månstrålen)
611 55 NYKÖPING

Biträdande rektor Helena Lindvall
enhetsansvarig Oppeby Gårds förskola
073-662 20 60
helena.lindvall@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Björken
073-325 31 44
oppeby.bjorken@nykoping.se

Linden
073-662 21 77
oppeby.linden@nykoping.se

Månstrålen Månen
073-773 78 93
oppebygardsforskola@nykoping.se 

Månstrålen Solen
073-149 37 24
oppebygardsforskola@nykoping.se

Lilla Huset
073-773 78 25

Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: