Meny
Utegården Korvettens förskola
Utemiljö Korvettens förskola
Träskeppet Korvettens gård
Pedagog med barn ute
Barn i cargobike framför Nyköpingshus

Korvettens förskola

Korvetten är en modern förskola som ligger vid havet, vid skogen och intill en stor idrottsanläggning. Vi utgår ifrån barnens tankar, idéer och intressen. Vi ser barnet som en kompetent individ med stora rättigheter. 

 

Från och med 10 augusti hälsar vi vårdnadshavare och barn till natt-, kväll- och helgverksamheten varmt välkomna till Korvettens förskola. Trevlig sommar! 

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

Läget i Nyköpings förskolor

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att:

 • barn stannar hemma om de känner sig sjuka med snuva, hosta och/eller feber. Observera att detta gäller även vid lindriga symptom och oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
 • varje barn eller medarbetare som varit hemma och varit sjuk måste ha minst två friskdagar hemma innan man återvänder till förskolan.

Detta är generella krav ifrån Folkhälsomyndigheten och måste respekteras så att verksamheterna kan behålla frisk och symptomfri personal så länge det går. 

Genomförda förändringar, uppdatering 22 april:

Vi har en något högre frånvaro bland medarbetare och barn än vanligt, vilket påverkar förskolans förmåga att bedriva verksamhet jämfört med under ordinarie förutsättningar.  Vilka åtgärder som krävs kan snabbt komma att förändras och är något som ses över varje dag.

 • utbildningen och undervisning sker utomhus under en stor del av dagen.
 • hämtning och lämning av barn sker utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Tänk på att hålla avstånd.
 • vi ber om att en förälder hämtar och lämnar barnet, ev. sällskap väntar utanför gården.
 • stanna hemma om du är sjuk – gäller både barn, föräldrar och personal.
 • för att kunna planera verksamheten så bra som möjligt, behöver vi er hjälp med att sjukanmäla ditt barn varje dag och att friskanmäla barnet dagen innan återkomst.
 • tänk på att stanna hemma minst två symptomfria dagar efter sjukdom.
 • vi önskar att familjer med sjukdom bland föräldrar eller syskon håller sina barn hemma från förskolan under sjukdomsperioden.
 • det kan finnas fler vikarier än vanligt i verksamheten.
 • vi har ökad städning, inkl. leksaker och skärper egenkontrollen kring hygienrutinerna på samtliga förskolor.
 • vi prioriterar utvecklingssamtal för barn som ska börja i förskoleklass till hösten. Samtalen förläggs utomhus, sker via telefon eller liknande.

Följ informationen på nykoping.se

Vi rekommenderar att vårdnadshavare följer informationen som läggs ut på nykoping.se.

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Follow theese instructions.

 

Praktik på Korvettens förskola

Studerar du och vill göra VFU, APL eller Prao på vår förskola?
Skicka dina kontaktuppgifter, önskemål om vecka du vill komma till oss, vilken skola och årskurs du går i samt eventuella frågor till forskolecenter@nykoping.se så återkommer vi med mer information till dig. 


Barnen leder vägen i våra projekt och aktiviteter. Pedagogerna är medforskare och utmanar tankar, frågor och lärandet vidare. Vi arbetar aktivt med att barnen ges ansvar utifrån sin egen förmåga i utbildningen.

Förhållningssätt och värdegrundsfrågor är ett medvetet och ständigt pågående arbete på Korvetten. Vi arbetar mycket medvetet med ordet respekt. Respekt för våra gemensamma saker, för att varje människa ska få vara som den är och respekteras för det. Detsamma gäller för djur och natur.

Här återkommer våra tre värdeord som ständigt reflekteras mot arbetet i utbildningen.

VÄLKOMNANDE - DELAKTIGHET och FRAMTIDSTRO. 

Korvettens version av Pharrell Williams - Happy!

 

Aktuellt

Studiedagar 2020

26 maj 2020

Två dagar per termin har pedagogerna på Korvettens förskola kompetensutveckling och förskolan är då stängd. 

Ny läroplan i förskolan från 1 juli 2019

28 augusti 2019

Fokusområde

28 augusti 2019

Vi arbetar just nu med fokusområdet "Mångsidig kommunikation i möjligheternas förskola".

Kontakta oss

Korvettens förskola

Riggargatan 2 A-B
611 64 Nyköping
korvettensforskola@nykoping.se


Biträdande rektor Magnus Pettersson

Enhetsansvarig Korvettens förskola
073-662 26 44
magnus.pettersson@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Östra förskoleområdet
Lisa Karlén
0155-45 76 68
lisa.karlen@nykoping.se

Avdelningar

Hemligheten

Tfn 073 - 662 24 71

Äventyret

Tfn 073 - 662 24 72

Överraskningen

Tfn 073 - 662 24 73 

Kock

Tfn  073 - 662 24 70

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: