Meny
Utegården Korvettens förskola
Utemiljö Korvettens förskola
Träskeppet Korvettens gård
Pedagog med barn ute
Barn i cargobike framför Nyköpingshus

Korvettens förskola

Korvetten är en modern förskola som ligger vid havet, vid skogen och intill en stor idrottsanläggning. Vi utgår ifrån barnens tankar, idéer och intressen. Vi ser barnet som en kompetent individ med stora rättigheter. 

 

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Follow theese instructions.

Natt- kväll och helgverksamhet

Från och med 10 augusti 2020 har korvettens förskola natt-, kväll- och helgverksamheten för barn till vårdnadshavare som behöver barnomsorg på sådana tider. 

Praktik på Korvettens förskola

Studerar du och vill göra VFU eller APL på vår förskola?
Skicka dina kontaktuppgifter, önskemål om vecka du vill komma till oss, vilken skola och årskurs du går i samt eventuella frågor till forskolecenter@nykoping.se så återkommer vi med mer information till dig. 


Barnen leder vägen i våra projekt och aktiviteter. Pedagogerna är medforskare och utmanar tankar, frågor och lärandet vidare. Vi arbetar aktivt med att barnen ges ansvar utifrån sin egen förmåga i utbildningen.

Förhållningssätt och värdegrundsfrågor är ett medvetet och ständigt pågående arbete på Korvetten. Vi arbetar mycket medvetet med ordet respekt. Respekt för våra gemensamma saker, för att varje människa ska få vara som den är och respekteras för det. Detsamma gäller för djur och natur.

Här återkommer våra tre värdeord som ständigt reflekteras mot arbetet i utbildningen.

VÄLKOMNANDE - DELAKTIGHET och FRAMTIDSTRO. 

Korvettens version av Pharrell Williams - Happy!

 

Aktuellt

Studiedagar 2020

1 september 2020

Två dagar per termin har pedagogerna på Korvettens förskola kompetensutveckling och förskolan är då stängd. 

Nya riktlinjer för placering i förskolan

1 september 2020

Fokusområde

31 augusti 2020

Under läsåret arbetar vi i Östra området med fokusområdet "Lärande, lekande och omsorgsfull utbildning i möjligheternas förskola."

Kontakta oss

Korvettens förskola

Riggargatan 2 A-B
611 64 Nyköping
korvettensforskola@nykoping.se


Tf biträdande rektor Erika Friberg

Enhetsansvarig Korvettens förskola
070-896 77 66
erika.friberg@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Östra förskoleområdet
Lisa Karlén
0155-45 76 68
lisa.karlen@nykoping.se

Avdelningar

Hemligheten

Tfn 073 - 662 24 71

Äventyret

Tfn 073 - 662 24 72

Överraskningen

Tfn 073 - 662 24 73 

Pedagogisk omsorg natt och helg (17.00-07.00) 

Tfn 073 - 149 30 04

Kock

Tfn  073 - 662 24 70

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: