Meny
Jönåkers Förskola Tybblegården
Jönåkers Förskola Gula Villan
Dinosauriemiljö Tybble
Material för sortering och matematik
Barn ritar med krita på stubbe utomhus
Skolverkets satsning Läslyftet - bokprojekt Pricken
Tybblegårdens minibibliotek på förskolan
Projekt med färg & form i sand & på ljusbord
Ljusstenar på bord i olika konstellationer
Sopsortering med Sopsamlarmonster

Jönåkers förskola

Välkommen till Jönåkers förskola! Förskolan finns i två enheter, Gula Villan som ligger granne med Jönåkers skola och Tybblegården som ligger bakom Jönåkers centrum. Vi har skog och natur runt knuten. 

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

Läget i Nyköpings förskolor

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att:

 • barn stannar hemma om de känner sig sjuka med snuva, hosta och/eller feber. Observera att detta gäller även vid lindriga symptom och oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
 • varje barn eller medarbetare som varit hemma och varit sjuk måste ha minst två friskdagar hemma innan man återvänder till förskolan.

Detta är generella krav ifrån Folkhälsomyndigheten och måste respekteras så att verksamheterna kan behålla frisk och symptomfri personal så länge det går. 

Genomförda förändringar, uppdatering 22 april:

Vi har en något högre frånvaro bland medarbetare och barn än vanligt, vilket påverkar förskolans förmåga att bedriva verksamhet jämfört med under ordinarie förutsättningar.  Vilka åtgärder som krävs kan snabbt komma att förändras och är något som ses över varje dag.

 • utbildningen och undervisning sker utomhus under en stor del av dagen.
 • hämtning och lämning av barn sker utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Tänk på att hålla avstånd.
 • vi ber om att en förälder hämtar och lämnar barnet, ev. sällskap väntar utanför gården.
 • stanna hemma om du är sjuk – gäller både barn, föräldrar och personal.
 • för att kunna planera verksamheten så bra som möjligt, behöver vi er hjälp med att sjukanmäla ditt barn varje dag och att friskanmäla barnet dagen innan återkomst.
 • tänk på att stanna hemma minst två symptomfria dagar efter sjukdom.
 • vi önskar att familjer med sjukdom bland föräldrar eller syskon håller sina barn hemma från förskolan under sjukdomsperioden.
 • det kan finnas fler vikarier än vanligt i verksamheten.
 • vi har ökad städning, inkl. leksaker och skärper egenkontrollen kring hygienrutinerna på samtliga förskolor.
 • vi prioriterar utvecklingssamtal för barn som ska börja i förskoleklass till hösten. Samtalen förläggs utomhus, sker via telefon eller liknande.

Följ informationen på nykoping.se

Vi rekommenderar att vårdnadshavare följer informationen som läggs ut på nykoping.se.

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Follow theese instructions.


Praktik på Jönåkers förskola

Studerar du och vill göra VFU, APL eller Prao på vår förskola?
Skicka dina kontaktuppgifter, önskemål om vecka du vill komma till oss, vilken skola och årskurs du går i samt eventuella frågor till forskolecenter@nykoping.se så återkommer vi med mer information till dig. 

På Gula Villan tar vi också emot skolans fritidsbarn som behöver tillsyn innan kl 07.00 på morgonen. Se kartor här för att hitta till Jönåkers förskola Gula Villan och för att hitta till Jönåkers förskola Tybblegården.

 

Aktuellt

Studiedagar 2020

4 juni 2020

Två dagar per termin har pedagogerna på Jönåkers förskola kompetensutveckling och förskolan är då stängd.

Pedagogernas APT

1 juni 2020

Nedanstående datum har pedagogerna på Jönåkers förskola arbetsplatsträffar (APT). Dessa dagar önskar vi att ni kan hämta ert barn senast kl 16.45. Har ni inte möjlighet till det så ber vi er at...

Informationsbrev vårdnadshavare

5 september 2019

Längst ned här på startsidan kan du läsa våra informationsbrev till er vårdnadshavare.

Kontakta oss

Jönåkers förskola

Jönåkers förskola Tybblegården
Tybblegårdarna 2C
611 70 Jönåker
jo.tybble@nykoping.se

Jönåkers förskola Gula villan
Skolvägen 22
611 70 Jönåker
jo.gulavillan@nykoping.se

Biträdande rektor Johanna Krautmeijer
Enhetsansvarig Jönåkers förskola
073-426 85 97
johanna.krautmeijer@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Tybblegården
Kojan
073-426 87 17

Kajutan
073-426 87 16

Gula villan
Gul 
073-773 79 75

Orange 
073-426 89 27

Röd 
073-426 89 26


Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Informationsbrev till vårdnadshavare

Informationsbrev vårdnadshavare Tybblegården Juni 2020.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare maj Tybblegården.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården april.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården mars 2020.pdf, nytt fönster informationsbrev från Gula Villan feb-20.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården februari.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården januari.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården dec - 19.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare från Gula Villan dec -19.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare Tybble november.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare från Gula Villan nov-19.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare Oktober Tybblegården.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Gula Villan oktober 2019.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Gula Villan september.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare september Tybblegården.pdf Inofrmationsbrev vårdnadshavare Tybblegården augusti.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare juni Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Tybble juni.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj 2 Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare april Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare april Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare mars Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Tybble - 2.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare januari Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Tybblegården.pdf