Meny
Jönåkers Förskola Tybblegården
Jönåkers Förskola Gula Villan
Temarum om dinosaurier
Barn ritar med krita på stubbe utomhus
Skolverkets satsning Läslyftet - bokprojekt Pricken
Tybblegårdens minibibliotek på förskolan
Projekt med färg & form i sand & på ljusbord
Ljusstenar på bord i olika konstellationer
Miljö med koja, färg, form och bokstäver
Sopsortering med Sopsamlarmonster
Barnens odling utomhus

Jönåkers förskola

Välkommen till Jönåkers förskola! Förskolan finns i två enheter, Gula Villan som ligger granne med Jönåkers skola och Tybblegården som ligger bakom Jönåkers centrum. Vi har skog och natur runt knuten. 

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

Läget i Nyköpings förskolor

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att:

 • barn stannar hemma om de känner sig sjuka med snuva, hosta och/eller feber. Observera att detta gäller även vid lindriga symptom och oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
 • varje barn eller medarbetare som varit hemma och varit sjuk måste ha minst två friskdagar hemma innan man återvänder till förskolan.

Detta är generella krav ifrån Folkhälsomyndigheten och måste respekteras så att verksamheterna kan behålla frisk och symptomfri personal så länge det går. 

Genomförda förändringar, uppdatering 18 mars:

Vi har en ökad frånvaro bland medarbetare och barn, vilket påverkar förskolans förmåga att bedriva verksamhet jämfört med under ordinarie förutsättningar. Vi planerar för att kunna omorganisera undervisning och omsorg i den mån som behövs för att kunna fortsätta bedriva verksamhet.

Vilka åtgärder som krävs kan snabbt komma att förändras och är något som ses över varje dag.

 • vi tar en dag i taget och försöker normalisera barnens vardag i mesta möjliga mån
 • personalen har i dagsläget inga större möten och åker mellan verksamheterna så lite som möjligt
 • vi avvaktar med alla eventuella föräldramöten och utvecklingssamtal
 • det kan finnas fler vikarier än vanligt i verksamheten
 • vi arbetar i små gruppkonstellationer i största möjligaste mån
 • vi har ökad städning, inkl leksaker och skärper egenkontrollen kring hygienrutinerna på samtliga förskolor
 • vi har extra utevistelse och vädrar oftare
 • personal hjälper barnen med mathantering
 • för att kunna planera verksamheten så bra som möjligt, behöver vi er hjälp med att sjukanmäla ditt barn varje dag och att friskanmäla barnet dagen innan återkomst

Följ informationen på nykoping.se

Vi rekommenderar att vårdnadshavare följer informationen som läggs ut på nykoping.se.

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Follow theese instructions.

//

På Gula Villan tar vi också emot skolans fritidsbarn som behöver tillsyn innan kl 07.00 på morgonen. Se kartor här för att hitta till Jönåkers förskola Gula Villan och för att hitta till Jönåkers förskola Tybblegården.

 

Aktuellt

Studiedag 4 juni

15 januari 2020

Två dagar per termin har pedagogerna på Jönåkers förskola kompetensutveckling och förskolan är då stängd.

Pedagogernas APT

3 november 2019

Nedanstående datum har pedagogerna på Jönåkers förskola arbetsplatsträffar (APT). Dessa dagar önskar vi att ni kan hämta ert barn senast kl 16.45. Har ni inte möjlighet till det så ber vi er at...

Informationsbrev vårdnadshavare

5 september 2019

Längst ned här på startsidan kan du läsa våra informationsbrev till er vårdnadshavare.

Kontakta oss

Jönåkers förskola

Jönåkers förskola Tybblegården
Tybblegårdarna 2C
611 70 Jönåker
jo.tybble@nykoping.se

Jönåkers förskola Gula villan
Skolvägen 22
611 70 Jönåker
jo.gulavillan@nykoping.se

Biträdande rektor Johanna Krautmeijer
Enhetsansvarig Jönåkers förskola
073-426 85 97
johanna.krautmeijer@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Tybblegården
Kojan
073-426 87 17

Kajutan
073-426 87 16

Gula villan
Gul 
073-773 79 75

Orange 
073-426 89 27

Röd 
073-426 89 26


Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Informationsbrev till vårdnadshavare

Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården mars 2020.pdf, nytt fönster informationsbrev från Gula Villan feb-20.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården februari.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården januari.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården dec - 19.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare från Gula Villan dec -19.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare Tybble november.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare från Gula Villan nov-19.pdf, nytt fönster Informationsbrev till vårdnadshavare Oktober Tybblegården.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Gula Villan oktober 2019.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Gula Villan september.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare september Tybblegården.pdf Inofrmationsbrev vårdnadshavare Tybblegården augusti.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare juni Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Tybble juni.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj 2 Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare april Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare april Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare mars Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Tybble - 2.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare januari Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Tybblegården.pdf