Byggnad Ekorrens förskola

Ekorrens förskola

Välkommen till Ekorrens förskola! Den ligger centralt belägen i bostadsområdet Brandkärr, omgiven av grönområden och gångvägar.

Förskolans miljöer

Förskolan är uppdelad i två byggnader. I den ena byggnaden går våra yngre barn, 1-3 år. De har tillgång till två stora utegårdar med spännande och lekmaterial som uppmuntrar barnen till rörelse och aktivitet.

I den andra byggnaden, som ligger i en del av Gruvans skola - Brandkärr, går våra äldre barn som är 3-5 år. De har tillgång till en mindre utegård med utematerial.  De har även tillgång till förskolebussen, skolans skolgård, grönområden och lekparker.

På våra utegårdar finns det också pallkragar som vi odlar i tillsammans med barnen.

Förskolan har stora utrymmen inomhus med språkrika lärmiljöer där barnen får utforska, skapa och leka. Innemiljön är anpassad efter barnens ålder men förändras också ständigt utifrån barnens behov och intressen.

Ekorrens förskola har en förskolebuss. Med den upptäcker vi miljöer och platser runtom i Nyköping och närliggande orter. 

Avdelningar

På förskolan finns 7 avdelningar:

 • Nöten och Fröet (för barn 1-2 år)
 • Granen och Tallen (för barn 2-3 år)
 • Kotten 1, Kotten 2 och Kotten 3 (för barn 3-5 år)

Pedagogik och utbildning

En likvärdig förskola av hög kvalitet, det är vår målbild för Nyköpings kommuns förskolor. Se en film och läs om vår pedagogiska idé - Barnens bästa förskola

Hitta till förskolan

Se karta för att hitta till förskolan för de yngre barnen

Se karta för att hitta till förskoledelen för de äldre barnen på Gruvans skola - Brandkärr.

Måltider på förskolan

De yngre barnen får mat från vårt eget tillagningskök på förskolan. De äldre barnen äter i Brandkärrskolans matsal och får mat från våra storkök. Det är kommunens Måltidservice som tillagar maten, i båda fallen. Läs mer om hur vi jobbar med hållbara och hälsosamma måltider

Du som har ditt barn i vår förskola hittar matsedeln i Schoolsoft.

Läs om hur du ansöker om specialkost

Tider och rutiner

En dag på förskolan Ekorren:

 • Kl 6.30 Förskolan öppnar på avdelningen Nöten respektive Kotten
 • Kl 7 Frukost
 • Kl 8-11.30 Verksamhetstid (med fruktstund)
 • Kl 11.30 Lunch
 • Kl 12-14.30 Verksamhetstid (sovstund eller vila för de yngre barnen)
 • Kl 14.30 Mellanmål
 • Kl 15-16 Verksamhetstid
 • Kl 16 Alla samlas på avdelning Granen respektive Kotten
 • Kl 17.30 Förskolan stänger

Mer information

Samverkan förskola och hem

Kvalitet i förskolan

Sjukdom och sjukanmälan

Trivsel och trygghet

Synpunkter eller klagomål på verksamheten

Aktuellt

Kontakta oss

Ekorrens förskola

Brandkärrsvägen 50
611 66 Nyköping
ekorrensforskola@nykoping.se 

Avdelningarna Kotten1 och Kotten 2 
Brandkärrsvägen 106 A
611 65 Nyköping

 

Biträdande rektor Camilla Hellvard
Enhetsansvarig Ekorrens förskola
0155-24 75 57
camilla.hellvard@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 00 
barnplacering@nykoping.se

 

Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Linda Larsson
0155-45 76 66
linda.larsson@nykoping.se

 

 

 

Avdelningar

Granen  
073-773 71 67

Tallen
070-896 77 67

Nöten
073-412 14 82

Fröet
073-149 37 31

Kotten 1
070-896 77 68

Kotten 2
073-149 37 32

Kotten 3
070-896 77 78

Köket
073-149 37 33

Frånvaro anmäler du via Schoolsoft.

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-09-13
Sidansvarig: Camilla Hellvard