Meny
Gult hus Daldockans förskola
Rött förskolehus avd Paviljongen
Stock på gräsmatta
Träbygge ute på förskolan
Koja inomhus på förskola

Daldockans förskola

Välkommen till Daldockans förskola, en mötesplats för lekande lärande med gott bemötande i fokus.

 

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

Läget i Nyköpings förskolor

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att:

 • barn stannar hemma om de känner sig sjuka med snuva, hosta och/eller feber. Observera att detta gäller även vid lindriga symptom och oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
 • varje barn eller medarbetare som varit hemma och varit sjuk måste ha minst två friskdagar hemma innan man återvänder till förskolan.

Detta är generella krav ifrån Folkhälsomyndigheten och måste respekteras så att verksamheterna kan behålla frisk och symptomfri personal så länge det går. 

Genomförda förändringar, uppdatering 18 mars:

Vi har en ökad frånvaro bland medarbetare och barn, vilket påverkar förskolans förmåga att bedriva verksamhet jämfört med under ordinarie förutsättningar. Vi planerar för att kunna omorganisera undervisning och omsorg i den mån som behövs för att kunna fortsätta bedriva verksamhet.

Vilka åtgärder som krävs kan snabbt komma att förändras och är något som ses över varje dag.

 • vi tar en dag i taget och försöker normalisera barnens vardag i mesta möjliga mån
 • personalen har i dagsläget inga större möten och åker mellan verksamheterna så lite som möjligt
 • vi avvaktar med alla eventuella föräldramöten och utvecklingssamtal
 • det kan finnas fler vikarier än vanligt i verksamheten
 • vi arbetar i små gruppkonstellationer i största möjligaste mån
 • vi har ökad städning, inkl leksaker och skärper egenkontrollen kring hygienrutinerna på samtliga förskolor
 • vi har extra utevistelse och vädrar oftare
 • personal hjälper barnen med mathantering
 • för att kunna planera verksamheten så bra som möjligt, behöver vi er hjälp med att sjukanmäla ditt barn varje dag och att friskanmäla barnet dagen innan återkomst

Följ informationen på nykoping.se

Vi rekommenderar att vårdnadshavare följer informationen som läggs ut på nykoping.se.

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Follow theese instructions.

//

Förskolan är belägen i bostadsområdet Isaksdal i Nyköping och har nära till naturen. Förskolan har sex avdelningar som är åldersanpassade.  

Se karta för att hitta hit 

 

Aktuellt

Studiedag onsdag 13 maj 2020

5 mars 2020

Onsdag 13 maj 2020 är dags för vårterminens första studiedag för personalen och Daldockans förskola är då stängd. 

Vårt fokusområde

23 juli 2019

Under hösten fortsätter vi att arbeta med fokusområdet Mångsidig kommunikation i möjligheternas förskola-läs mer här!

Ny läroplan i förskolan från 1 juli 2019

4 juli 2019

Kontakta oss

Daldockans förskola

Höglundavägen 3
611 37 Nyköping

daldockansforskola@nykoping.se

Biträdande rektor Linda Larson 
Enhetsansvarig Daldockans Förskola
0155-24 80 87
linda.larsson@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Jenny Eriksson
0155-45 76 66
jenny.eriksson.2@nykoping.se


 

 

 

 

 

Avdelningar

Avd Tuvan (1-3 år)
073-426 89 52 

Avd Stormhatten (1-3 år)
073-426 89 51 

Avd Stenröset (3-5år)
073-426 89 54 

Avd Trollstubben (3-4 år)
073-426 89 53 
073-773 79 19

Avd Paviljongen (5 år)
073-773 72 32

Ring eller skicka sms direkt till er avdelnig för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: