Meny
Ålberga Förskola
Barn på utflykt i skogen
Vindskydd i skogen med tygdraperier
Vindskydd utomhus med stjärntak och böcker
Barn äter mat och häller upp mjölk i glas själv

Ålberga förskola

Välkommen till Ålberga förskola, en liten förskola med två avdelningar. Förskolan är belägen i en härlig skogsbacke med naturen inpå knuten i det lilla samhället Ålberga, 25 km väster om Nyköping. 

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Follow theese instructions.

Praktik på Ålberga förskola

Studerar du och vill göra VFU eller APL på vår förskola?
Skicka dina kontaktuppgifter, önskemål om vecka du vill komma till oss, vilken skola och årskurs du går i samt eventuella frågor till forskolecenter@nykoping.se så återkommer vi med mer information till dig. 

Om Ålberga förskola

Förskolan tar också emot skolans fritidsbarn som behöver tillsyn innan kl 07.00 på morgonen och efter kl 17.00 på eftermiddagen. 

Se karta för att hitta till Ålberga förskola!

Aktuellt

Studiedagar

1 september 2020

Två dagar per termin har pedagogerna på Ålberga förskola kompetensutveckling och förskolan är då stängd.

Nya riktlinjer för placering i förskolan

1 september 2020

Pedagogernas APT

1 juni 2020

Nedanstående datum har pedagogerna på Ålberga förskola arbetsplatsträffar (APT). Dessa dagar önskar vi att ni kan hämta ert barn senast kl 16.45. Har ni inte möjlighet till det så ber vi er att medd...

Kontakta oss

Ålberga förskola

Mossvägen 2-4
611 90 Ålberga
albergaforskola@nykoping.se

Tf biträdande rektor Victoria Johansson
Enhetsansvarig Ålberga förskola
073-149 32 63
victoria.johansson@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Grön
073-426 89 11

Gul
073-426 89 12


Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: