Nya förskolan i Släbro och konstverket Abakus invigt

17 augusti 2023

Med lekar, en utomhusateljé, barn som blåser såpbubblor och kommunalråden som håller tal är konstverket Abakus och den nya förskolebyggnaden vid gamla Oppebyskolan invigda. Släbro förskola som flyttat in i lokalerna har nu fått en samlad verksamhet och inskolningen av nya barn är redan i gång.

Kommunalråden Ahmad Eid och Urban Granström höll i den officiella invigningen och berättade om byggprojektet, Nyköpings utveckling och framtid.

- Det är med stolthet som vi står här nu och kan ge barnen och boende i Oppeby en sån här fin förskola. Det kommer ge goda förutsättningar för undervisningen och barnen. Grattis och mycket bra jobbat, säger Ahmad Eid.

- Det är alltid roligt att få inviga en ny byggnad och en ny förskola. Oppeby är ju ett mycket gammalt område och har många gånger omdanats. I dag står vi i ännu en sådan förnyelse för att möta dagens och morgondagens behov. Att få bygget från idé och planeringsstadiet till färdig produkt är ännu ett exempel på ett mycket bra samarbete mellan kommunens olika verksamheter. Stort tack!, säger Urban Granström.

Det var många som deltog i invigningen. Förutom kommunens egna verksamheter och politik, var bland annat byggentreprenören Byggmästarna, media och vårdnadshavare särskilt inbjudna.

Konstnären Joanna 840x473.jpg

Konstnären Joanna Eriksson var också särskilt inbjuden och tillsammans med förskolebarnen visade de upp hur kreativt man kan använda konstverket Abakus. Konstverket är större kulor och former på marken som barnen kan utforska och använda på olika sätt. Tanken är att det ska bjuda in till gemenskap och inspirera till rörelse. (på bilden Joanna längst fram och kommunens konstansvarig Eva Josephson längre bak) 

Om förskolan

Den nya förskolan följer kommunens färdiga koncept för förskolor och skolor och är den andra förskolan som byggs enligt konceptet. Första förskolan var Träffens förskola som stod klar 2021. Det färdiga konceptet medför att tiden i förprojekteringen kan kortas ned runt 1 år. Projekteringen för denna förskola genomfördes 2020, byggstarten var våren 2021 och förskolan var klar till sommaren 2023.

Förskolan är på 2000 kvadratmeter fördelade på två våningar och med 150 platser. Det finns 5 baser och 10 avdelningar för att skapa en känsla av det lilla sammanhanget i det stora. Förskolans gemensamma ytor är planerade så att de olika barngrupperna använder dessa vid olika tider.

Det finns inhängande utomhusytor på över 6600 kvadratmeter för lek och upplevelse. Utemiljön är utformad med olika zoner, för olika behov – både beroende på barnets ålder och fysiska förmågor. Runt om förskolan finns cykelparkering och cykelförråd.

Förskoleverksamheten har varit i gång i lokalerna sedan 31 juli och den 15 augusti skedde den officiella invigningen.