Ny podd ska ge ökad insyn i hur Nyköpings kommun fungerar

1 september 2023

Nu startar Nyköpings kommun en podd där politiker och medarbetare i kommunen förklarar bakgrunden till beslut och hur verksamheten jobbar med olika frågor. Syftet är att fler ska känna till hur demokrati fungerar och kanske bli nyfikna på kommunens uppdrag och arbete.

Kommunpodden_nyköping_202311.png

-Vi provar ett nytt sätt att nå personer som är intresserade eller kan bli intresserade av hur kommunen fungerar. Även om vi redan har mycket information på vår webb så passar det andra bättre att lyssna, säger Anna Nilheimer, kommunikationschef i Nyköpings kommun.

I första avsnittet deltar kommunalråden Urban Granström och Ahmad Eid samt Ola Pettersson, divisionschef Näringsliv, kultur och fritid. De pratar bland annat om Tillväxt Nyköping, kvarteret Åkroken och politiskt engagemang.

-Ju fler som känner till hur demokrati fungerar och hur de själva kan påverka, desto bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S).

-Roligt att vi testar att nå medborgarna även med en podd. Vi är måna om att ha en öppen dialog och är ofta ute på företagsbesök och i andra sammanhang. Det här kan komplettera på ett bra sätt, säger kommunalråd Ahmad Eid (M).

Podden produceras av medarbetare på kommunikationsavdelningen och spelas in i Campus Nyköpings studio. Den kommer ut en gång i månaden under hösten 2023. 

Lyssna på Kommunpodden Nyköping