Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

23 oktober 2019
Sammanträde
Tid: 13:30
Plats: Stadshuset, Sal B