Meny

Stödinsatser enligt LSS - ansökan

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är en rättighetslag som ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

Innan du ansöker om stöd eller kontaktar en handläggare kan du förbereda dig genom att tänka igenom hur din vardag ser ut.

Ställ dig frågan: Vad behöver jag för stöd för att jag ska klara din vardag? Ta gärna hjälp av någon som känner dig väl.

Här kan du läsa mer om att ansöka om stödinsatser enligt LSS.