Lotteriredovisning

När ett lotteri är avslutat ska det redovisas av föreningens kontaktperson för lotteriet. Lotterierna ska redovisas minst en gång om året, senast 15 februari. Vid fler större lotterier det vara nödvändigt att redovisa flera gånger per år.

Använd blanketten för redovisning av lotteriet. Redovisningen ska granskas och skrivas under av den lotterikontrollant som är utsedd att kontrollera lotteriet. 

När både kontaktpersonen och lotterikontrollanten skrivit under redovisningen skickas den till lotterihandläggaren på kommunen.

Läs mer om lotteritillstånd